Konkursy


Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi do wykonania pracy plastycznej


– ilustracji do wiersza Wandy Chotomskiej* Teksty wierszy dostępne są w zakładkach poszczególnych grup w dziale Ogłoszenia.
* Termin wykonania pracy: 08. – 28. 11. 2017 r.
* Technika: dowolna, płaska
* Format pracy: A4
* Gotowe prace należy dostarczyć do nauczycielek grup.

2019 / 2020:


2018 / 2019:


2017 / 2018:


pm6-torun.pl