PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

na rok szkolny 2021/20221.


"Rozwój - Wychowanie - Edukacja" Program wychowania przedszkolnego, Anna Stalmach Tkacz, Karina Mucha Wydawnictwo Nowa Era.
Program będzie realizowany przez nauczycielki w grupie dzieci 3, 3-4 , 5 i 6-letnich.


2.


Programy własne Pani Hanny Muchewicz:
"Wesoła gimnastyka Pani buźki i Pana Języka". Program terapii logopedycznej.
"ABC- pięknie mówić chcę". Program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.
"Słucham, rozumiem i uczę się mówić" - Program terapii logopedycznej dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.


3.


Program własny profilaktyczny "Zdrowy przedszkolak - kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez ruch".
Program będzie realizowany przez nauczycielkę Annę Sula w grupie dzieci 3-4 letnich.


4.


Program własny autorstwa Pani Hanny Szmytkowskiej: "Razem z misiem - Program wstępnej adaptacji dla dzieci 3-letnich. Terapia elementami teatru a adaptacja dziecka w przedszkolu”.
Program będzie realizowany przez nauczycieli: Anetę Siwiec, Klaudię Kawecką, Annę Sula, Sylwię Dulczewską.


5. Programy wspomagające:


a) Klucz do uczenia się – Moduł matematyczny. Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oparty na teorii L. Wygotskiego.
Realizacja: Hanna Szmytkowska, Justyna Polarek - Dankowska, Magdalena Jankowska, Małgorzata Falkowska.

b) Klucz do uczenia się – Moduł literacki „Gąsienice”. Program wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oparty na teorii L. Wygotskiego.
Realizacja: Aneta Siwiec, Klaudia Kawecka.

pm6-torun.pl