Ramowy rozkład dnia 2022 / 2023


6:00 - 7:45

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;


7:45 - 8:15

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju/ praca z dz. uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne),


8:15 - 8:30

Zestaw ćw. porannych, czynności higieniczno - porządkowe,


8:30 - 8:45

Śniadanie


8:45 - 9:00

Przygotowanie do zajęć


9:00 - 10:00

zajęcia zorganizowane, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, obserwacje przyrodnicze w kąciku przyrody lub na terenie przedszkolnym,


10:00 - 11:00

Zabawy dowolne wg zainteresowań : manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne , inne w sali zajęć lub na powietrzu,


11:00 - 11:15

Zabawa ruchowa, Czynności higieniczno - porządkowe,


11:15 - 11:30

II Śniadanie


11:30 - 13:15

Relaks poobiedni – dzieci 3-letnie odpoczynek na leżakach, pozostałe dzieci – relaks na kocach, czytanie bajek terapeutycznych oraz literatury dziecięcej, zabawy swobodne w sali i na powietrzu, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka/ praca z dz. uzdolnionym, zabawy dydaktyczne,


13:15 - 13:45

Czynności samoobsługowe, Obiad


13:45 - 15:00

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali zajęć, praca w kąciku przyrody,


15:00 - 16:30

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, inne; rozchodzenie się dzieci do domu.pm6-torun.pl