Ramowy plan dnia


6:00 - 7:45

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne.


7:45 - 8:15

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci - zabawy dowolne).


8:15 - 8:30

Zabawy ruchowe, zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno - porządkowe.


8:30 - 8:45

I śniadanie.


8:45 - 10:00

Przygotowanie do zajęć, zajęcia zorganizowane, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki.


10:00 - 11:00

Zabawy dowolne w sali zajęć i na powietrzu.


11:00 - 11:30

Zabawa ruchowa, czynności higieniczno - porządkowe.


11:30 - 12:00

II Śniadanie.


12:00 - 13:30

Relaks poobiedni (dzieci 3-letnie leżakowanie), zabawy swobodne w sali i na powietrzu, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka - praca z dzieckiem uzdolnionym, zabawy dydaktyczne, wyjście na teren.


13:30 - 14:00

Obiad.


14:00 - 15:30

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali zajęć, praca w kąciku przyrody.


15:30 - 16:30

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne; rozchodzenie się dzieci do domu.pm6-torun.pl