Wrzesień w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Znowu razem

Wakacje już za nami

Ja i przyroda to wielka przygoda

Jesień daje nam owoce i warzywaZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* wdrażanie dzieci do dzielenia się indywidualnymi spostrzeżeniami
* współtworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu
* wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad
* wdrażanie do tworzenia wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości
* poszerzanie umiejętności matematycznych w zakresie: przeliczania, porównywania, segregowania
* rozwijanie umiejętności manualnych poprzez stosowanie różnych technik plastycznych
* poszerzanie wiedzy przyrodniczej
* budzenie aktywności twórczej
* doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
* doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się
* kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowaniapm6-torun.pl