Maj w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

MOJA OJCZYZNA

W ŚWIECIE ZWIERZĄT

KIEDY BĘDĘ DUŻY…

DLA CIEBIE MAMO, DLA CIEBIE TATOZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach i ćwiczeniach;
* Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa - obowiązki) oraz ról innych członków rodziny
* Doświadczanie radości nie tylko z otrzymywania ale i z dawania; wykonanie samodzielnie prezentów dla Mamy i Taty, przygotowanie programu artystycznego
* Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionów Polski; słuchanie legend związanych z powstaniem państwa polskiego
* Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu
* Swobodne i śmiałe wypowiadanie się w różnych sytuacjach i okolicznościach – poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym, artykulacyjnym i logicznym
* Wykonywanie prac plastyczno - konstrukcyjnych według wzoru; zapamiętywanie kolejności czynności


pm6-torun.pl