Październik w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Zapachy i smaki jesieni

Sztuka bycia razem

O czym szumią drzewa?

Jesienne strategie zwierzątZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

* aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich;
* wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
* rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób;
* przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
* rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
* dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej
* znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich;
* kształtowanie postawy proekologicznej
* uwrażliwianie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego
* rozumie proste polecenia w języku angielskim;
* kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry: 1,2,3
* kształtowanie rozumienia funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym
* wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”, „o”, „O”, „t”, „T”, ”m”, ”M”, „e”, „E”, „l”, „L”, „i”, „I”,
* rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru
* wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych
* wdrażanie do samooceny oraz oceny zachowań i postaw innych
* wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
* rozumie podstawowe założenia Planu Daltońskiego
* wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych
* kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego;

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

* „Dzień Edukacji Narodowej” (13.10.)
* „Dzień czerwony” - poniedziałek (aktywności i rozmowy w oparciu o filary Planu Daltońskiego)
* Pokaz eksperymentów pt. „Wściekły azot”
* „Dzień kreatywności” – 4 pory roku Vivaldiego - drzewo pór roku
* „Naprzeciw ekologii -Dzień Drzewa” (10.10.)
* Współpraca z rodzicami: kontakt za pomocą e -maila grupowego, pomoc w gromadzeniu pomocy do zajęć/kącików, konsultacje


pm6-torun.pl