Październik w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

ŚWIAT EMOCJI

POLSKA ZŁOTA JESIEŃ

PRZEZ ULICĘ MAŁY KROK

TYDZIEŃ DZIECI MIAŁ SIEDMIOROZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji, zauważanie zmian zachodzących w przyrodzie i wiązanie ich z określoną porą roku;
* Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym oraz umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni;
* Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat;
* Pobudzanie do samodzielnej aktywności we wszystkich sferach rozwoju;
* Uświadomienie akceptowanych i nieakceptowanych form zachowań podczas wspólnej zabawy i w czasie pobytu w przedszkolu;
* Nabywanie przez dzieci umiejętności dokonywania analizy i syntezy głoskowej wyrazów;
* Nabywanie umiejętności liczenia wyrazów w zdaniu, liter w wyrazie, głosek w słowie;


pm6-torun.pl