Styczeń w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Z babcią i z dziadkiem.

Zimowe zabawy.

Wesołe przedszkole.ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* doskonalenie syntezy i analizy głoskowej
* wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
* wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad
* wdrażanie do tworzenia wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości
* poszerzanie umiejętności matematycznych w zakresie: przeliczania, porównywania, segregowania
* rozwijanie umiejętności manualnych
* wzmacnianie więzi rodzinnych
* doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się
* kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania


pm6-torun.pl