Styczeń w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Coraz bliżej gwiazd.

Za zimową szybą.

Serce dla babci i dziadka.

Kim będę?ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych
* kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radości z jego odkrywania
* doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii
* kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
* doskonalenie techniki czytania poprzez czytanie prostych sylab
* wzbudzenie zainteresowania literami
* rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 8
* doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
* doskonalenie umiejętności przeliczania elementów
* kształcenie umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych
* rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych
* kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowychpm6-torun.pl