Wrzesień w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

WITAJ PRZEDSZKOLNA PRZYGODO!

KARUZELA UCZUĆ

GDY CZERWONE ŚWIATŁO BŁYŚNIE, STOJĘ W MIEJSCU OCZYWIŚCIE

W POSZUKIWANIU SKARBÓW JESIENIZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Nabywanie przez dzieci umiejętności przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka;
* Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat;
* Nabywanie cierpliwości, łagodności i spokoju wewnętrznego i zewnętrznego podczas różnorodnych działań w przedszkolu;
* Nabywanie umiejętności wyrażania i określania swoich uczuć , emocji;
* Wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za własne zabawki oraz zachowanie;
* Zapoznanie z graficznym przestawieniem własnego imienia;
* Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i artykulacyjne;
* Kształtowanie atmosfery poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia w grupie;
* Rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym oraz umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni;


pm6-torun.pl