Czerwiec w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

„W DZIECIĘCEJ KRAINIE”

„ŻYCIE NA WSI”

„WKRÓTCE WAKACJE”ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
Dzieci będą:.
1. Doskonaliły umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi..
2. Rozwijały słuch fonematyczny..
3. Rozpoznawały litery, odczytywały wyrazy z liter..
4. Przeliczały elementy zbiorów, posługiwały się liczebnikami głównymi i porządkowymi..
5. Eksperymentowały rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem..
6. Rozwijały sprawności manualne i koordynację wzrokowo-ruchową..
7. Wzbogacały słownictwo dotyczące nazwy zwierząt , środków lokomocji ,warzyw i owoców, śpiewały piosenki, recytowały rymowanki w języku angielskim.


pm6-torun.pl