Styczeń w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Przyjaciele natury

Przyjechała do nas zima

Śpiewa Babcia, śpiewa DziadekZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Wzbudzanie u dzieci szacunku dla osób starszych, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi;
* Wzmacnianie więzi rodzinnych, wielopokoleniowych;
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci poprzez różnego rodzaju doświadczenia;
* Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
* Wyrabianie umiejętności prawidłowego formułowania wypowiedzi oraz uważnego słuchania tekstu mówionego i czytanego;
* Stwarzanie okazji do liczenia i klasyfikowania
* Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalanie ile zostało?
* Doskonalenie narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne, emisyjne i oddechowe
* Realizacja programu "Sanford Harmony'


pm6-torun.pl