Wrzesień w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

SZEŚCIOLATKI TO MY!

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI ZDOBYWAJĄ ODZNAKI

PRZEDSZKOLE – MIEJSCE PEŁNE CIEKAWYCH ZABAW

SPOSÓB NA JESIENNĄ NUDĘZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* doskonalenie nawyków higieniczno-kulturalnych i sprawności samoobsługowych; kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje);
* rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli;
* współtworzenie zasad i norm postępowania warunkujących zgodne współżycie w grupie – wypracowanie kontraktu grupy;
* rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i odpowiadania na pytania;
* kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni;
* wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu);
* kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy);
* poznanie obrazu graficznego głoski „o” ‒ litery „O”, „o”;
* poznanie obrazu graficznego liczby „1”.


pm6-torun.pl