Marzec w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Kolorowy świat

Muzyka wokół nas

Nadchodzi wiosna

Wiosenne sprzątanieZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* wdrażanie dzieci do dzielenia się indywidualnymi spostrzeżeniami,
* doskonalenie słuchu fonematycznego,
* utrwalanie poznanych liter, globalne czytanie prostych wyrazów,
* wdrażanie do tworzenia wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości,
* poszerzanie umiejętności matematycznych w zakresie: dodawania i odejmowania na konkretach,
* rozwijanie umiejętności manualnych poprzez stosowanie różnych technik plastycznych,
* rozwijanie kompetencji czytelniczych,
* rozwijanie umiejętności wg pedagogiki Froebla, R. Labana, Kniessów,
* doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się,
* kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania, kodowanie,
* dbanie o zdrowie we wszystkich aspektach (ruch, prawidłowe odżywianie, dbanie o higienę)


pm6-torun.pl