Marzec w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

I. Czyste powietrze wokół nas.

II. Wiosna tuż, tuż.

III. Kubusiowi przyjaciele natury.

IV. Lubię książki.ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* wdrażanie dzieci do dzielenia się indywidualnymi spostrzeżeniami
* doskonalenie słuchu fonematycznego
* utrwalanie poznanych liter, globalne czytanie prostych wyrazów
* wdrażanie do tworzenia wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości
* poszerzanie umiejętności matematycznych w zakresie: dodawania i odejmowania na konkretach
* rozwijanie umiejętności manualnych poprzez stosowanie różnych technik plastycznych
* rozwijanie kompetencji czytelniczych
* rozwijanie umiejętności wg pedagogiki Froebla
* doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się
* kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania, kodowanie


pm6-torun.pl