Luty w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

„Z górki na pazurki”

„Kolorowe ferie zimowe”

„Zawody naszych rodziców”ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
Dzieci będą:
* Doskonaliły umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi.
* Rozwijały słuch fonematyczny.
* Rozpoznawały litery, odczytywały krótkie wyrazy z poznanych liter.
* Uczestniczyły w zabawach i zajęciach ruchowych.
* Przeliczały elementy zbiorów, posługiwały się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
* Eksperymentowały rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem.
* Wskazywały zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia.
* Rozwijały sprawności manualne i koordynację wzrokowo-ruchową.
* Przeliczały, porównywały liczebności zbiorów, posługiwały się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
* Poznawały nowe słownictwo dotyczące zwierząt domowych.


pm6-torun.pl