Listopad w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Ciekawe dlaczego?

Spotkanie ze sztuką

Przedszkolaki i Pluszaki

Domowy zwierzyniecZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Rozwijanie czynności umysłowych jak: porównywanie, klasyfikowanie;
* Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie bajek terapeutycznych;
* Stwarzanie okazji do uczestniczenia w przedstawieniach teatralnych;
* Wyrabianie nawyku aktywności ruchowej;
* Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
* Doskonalenie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych;
* Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia w zakresie możliwości.


pm6-torun.pl