Kwiecień w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

WIOSNĄ JEST WESOŁO – praca zdalna

WIELKANOCNE PRZYGOTOWANIA – praca zdalna

DZIEŃ I NOC

DBAMY O ZIELEŃ I NASZĄ PLANETĘ

NA WSIZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Rozbudzanie w dzieciach postaw proekologicznych – dbanie o przyrodę, segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, itp.;
* Utrwalanie znajomości tradycji Świąt Wielkanocnych;
* Korygowanie nieprawidłowego chwytu pisarskiego, zwracanie uwagi dzieci na przyjmowanie prawidłowej pozycji podczas prac i zabaw przy stoliku;
* Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – kodowanie na macie
* Rozwijanie świadomości własnego ciała i umiejętności prawidłowego określania kierunków;
* Dostrzeganie przyczyn i skutków działań – układanie historyjek obrazkowych;
* Wzbudzanie u dzieci poczucia troski i odpowiedzialności za drugiego człowieka;
* Rozszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej zwierząt mieszkających na wsi.


pm6-torun.pl