Czerwiec u SÓWEK

- W dziecięcej krainie

- Życie na wsi

- Piknik rodzinny

- Wkrótce wakacjeZadania wychowawczo - dydaktyczne:
* rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji podczas zabaw swobodnych, zorganizowanych, gier oraz tańców
* organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejsc do zabaw
* rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez zabawy
* wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci
* doskonalenie umiejętności manualnych
* kształtowanie umiejętności dzielenia się własnymi spostrzeżeniami
* rozbudzanie zainteresowań dotyczących świata przyrody
* doskonalenie syntezy i analizy głoskowej
* rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
* doskonalenie umiejętności dotyczących bezpieczeństwa.Współpraca ze środowiskiem:
* Współpraca ze środowiskiem:
* wyjście do kina
* teatr w wykonaniu rodziców
* zebranie podsumowujące
* pożegnanie 6 latków
* rozmowy indywidualne
* konsultacje w wyznaczonym terminie.


pm6-torun.pl