Listopad w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Jesienny deszcz.

Ciekawe dla czego?

Mój zwierzak.

Dzień pluszowego misia.ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* wdrażanie dzieci do dzielenia się indywidualnymi spostrzeżeniami
* uatrakcyjnienie zjadanych potraw bogatych w witaminy
* wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad
* wdrażanie do tworzenia wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości
* poszerzanie umiejętności matematycznych w zakresie: przeliczania, porównywania, segregowania
* rozwijanie umiejętności manualnych poprzez stosowanie różnych technik plastycznych
* kształtowanie uczuć patriotycznych
* rozwijanie umiejętności ruchowych poprzez stosowanie metod: Froebla, R. labana, W. Sherbone, P. Dennisona, K. Orffa, Klanza
* stosowanie zabaw rytmicznych o tematyce zdrowotnej
* kształcenie eko - świadomości poprzez włączanie dzieci do Kampanii Mali Strażnicy Klimatu
* doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się
* kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania


pm6-torun.pl