Czerwiec w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

DZIECI ŚWIATA

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

UROKI LATA

POSZUKIWACZE SKARBÓWZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Kształtowanie świadomości kulturowej
* Poszerzanie wiedzy na temat dzieci żyjących w różnych stronach świata
* Zaznajomienie ze znaczeniem praw dziecka
* Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie wakacji
* Rozwijanie umiejętności przeliczania na konkretach
* Doskonalenie sprawności ruchowej
* Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
* Stymulowanie rozwoju mowy
* Rozwijanie wyobraźni
* Stwarzanie okazji do twórczej ekspresji ruchowej
* Doskonalenie sprawności ruchowej
* Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego
* Stymulowanie rozwoju mowy
* Rozwijanie wyobraźni
* Stwarzanie okazji do twórczej ekspresji ruchowej
* Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
* Rozbudzanie zainteresowań podróżniczych
* Poszerzanie wiedzy o niezwykłych budowlach z całego świata
* Rozwijanie kompetencji językowych
* Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata
* Rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie latem


pm6-torun.pl