Czerwiec w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

WSZYSTKIE KOLORY LATA

A GDY BĘDĘ DOROSŁY…

Z PAMIĘTNIKA PRZEDSZKOLAKA

BEZPIECZNE WĘDRÓWKI PO KRAJUZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Rozwijanie spostrzegania wzrokowego
* Doskonalenie umiejętności matematycznych
* Zachęcanie dzieci do ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu
* Zdobywanie przez dzieci wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w czasie wakacji
* Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych zabaw
* Rozwijanie kreatywności u dzieci
* Doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiadania się na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, treściami literaturypm6-torun.pl