Kwiecień w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

WIOSENNY ZAWRÓT GŁOWY

NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA

MALOWANE ŚWIĘTA

EKO PRZEDSZKOLAKIZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi;
* Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi;
* Nabywanie sprawności manualnych poprzez: wycinanie, rysowanie po śladzie, kolorowanie w konturach, pisanie wzorów w liniaturze;
* Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu i wykorzystywania znaków matematycznych;
* Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego wiersza, opowiadania, utworu muzycznego;
* Rozwijanie umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.


pm6-torun.pl