Język angielski w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Marzec


I tydzień:
- wprowadzenie tematyki „Pets”,
- poznanie słownictwa dotyczącego zwierząt domowych
- piosenki “I have a pet”, “Seven”
cele:
- uczestniczy w zabawach ruchowych wg poleceń n-lki
- stosuje nazwy zwierząt w zabawach z obrazkami
- reaguje ruchem odpowiednio do słów piosenki

II tydzień:
- poznanie nazw zwierząt na farmie
- piosenka „Old McDonald had a farm”
- zabawy ruchowe z wykorzystaniem masek zwierząt
cele:
- uczestniczy w zabawach ruchowych wg poleceń n-lki
- zapamiętuje nowe słownictwo
- odczuwa radość z udziału w zabawie w j. angielskim

III tydzień:
- wykonanie płaskiej makiety farmy, wklejanie sylwet zwierząt
- rozumienie poleceń: stick, cut out, colour
- zabawy ruchowe z wykorzystaniem nowych słówek
- piosenka “Five little ducks”
cele:
- powtarza prosty tekst piosenki
- potrafi liczyć do 10
- rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela
- reaguje ruchem na polecenia w zabawie

IV tydzień:
- wprowadzenie gry Bingo – utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka
- wykonanie
- zabawy ruchowe: Jump like a rabbit, walk like a turtle
- zabawa do piosenki “Ten little Indians”
cele:
- obdarza uwagą n-la
- chętnie bierze udział w grze w j. angielskim
- używa zwrotów mających znaczenie dla zabawy


pm6-torun.pl