Język angielski w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Grudzień


I tydzień: Revision - powtórzenie wiadomości, utrwalenie poznanych piosenek
cel: - powtarzanie rymowanki, prostych wierszyków, śpiewanie piosenek w grupie

II tydzień: I’m cold - wprowadzenie słownictwa związanego z zimą
cel: - zapamiętanie słownictwa dot. zimowej odzieży, liczenie obiektów, samodzielne wypowiadanie prostych zdań: ‘My jumper is blue’, ‘My scarf is red’, ...

III tydzień: Christmas time! - poznanie piosenek o tematyce świątecznej, składanie życzeń
cel: - uczestniczenie w improwizacjach ruchowych - witanie Mikołaja, składanie życzeń, doskonalenie koordynacji słuchowo - ruchowej, śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej

IV tydzień: Presents under Christmas tree - przypomnienie nazw zabawek i figur geometrycznych, przeliczanie prezentów w zakresie 10
cel: - zapamiętanie nazw kilku przedmiotów, uczestniczenie w zabawach ruchowych


pm6-torun.pl