Zajęcia dodatkowe 2021 / 2022


LOGOTERAPIA

osoba prowadząca – Pani Hanna Muchewicz

czwartek, piątekJĘZYK ANGIELSKI

w podstawie programowej

osoba prowadząca - Pani Anna Sula

w grupie dzieci 3l. i 3-4 l.
wtorek, piątek – 2 x po 15 minutosoba prowadząca - Pani Małgorzata Kubacka

w grupie dzieci 5l i 6l.
wtorek, piątek - 2 x po 30 minutCYKLICZNE SPOTKANIA Z MUZYKĄ

osoba prowadząca - Pan Darek Walichniewicz

Czwartek - 1x/30 minut dla każdej z grup.
Zajęcia opłacane ze składek na Radę Rodziców.

Składka - 8,00 zł od dziecka za miesiąc u przedstawicieli grup.RELIGIA

O terminie rozpoczęcia zajęć powiadomimy w późniejszym terminie.pm6-torun.pl