Język angielski w ŚLIMAKOWIE

Maj


Miesiąc Temat Wprowadzone słownictwo Podstawowe zwroty
i wyrażenia
Maj
(powtórzenie, utrwalenie i poznanie nowych zwrotów)
„What do you like to eat?” apple, banana, bbroccoli, ice carem, juice, popcorn, pizza, soup Do you like?
What do you like?
Yes I like/no I don’t like
„What is that?” rock, scissors, paper, left, right, What is that?
Play with me!
It is a….
„Follow me” Follow me, clap hands, turn around, bend your kenes, wiggle your finger,tip toes, Can you do this?
Yes I can!
Utrwalenie poznanych zwrotów, piosenek
Materiały uzupełniające:
Piosenki: „Apples & Bananas | Kids Songs | Super Simple Songs, „Do You Like Broccoli Ice Cream? „Super Simple Songs, „Rock Scissors Paper #1 -Finger Play Song - Super Simple Songs; „Hide And Seek - Kids Songs - Super Simple Songs; „Follow Me”- Kids Songs Super Simple Songs
Gry i zabawy: „Ready, set, move”

Nauczyciel prowadzący: Anna Sula


pm6-torun.pl