Język angielski w ŚLIMAKOWIE

Czerwiec


Miesiąc Temat Wprowadzone słownictwo Podstawowe zwroty
i wyrażenia
Czerwiec
(powtórzenie, utrwalenie i poznanie nowych zwrotów)
„On, in under, by” On, in , under, by …the box, Where is the… (spider, car) ?
Show me…
„Fun in the summer” Fun, summer, swim, bike, surf, hike, read, camp, play, dance What do you like to do?
I like to…
I love summer time
„Sing with me” Happy, clap, stomp, swing, Dance, jump, shake I’m so happy
Sing with me
Clap your hands
Swing your arms
Utrwalenie poznanych zwrotów, piosenek
Materiały uzupełniające:
Piosenki: „Summer Song for Kids - The Singing Walrus”, „Summer Songs for Kids- I Love Summertime” , „Action Songs for kids | The Singing Walrus”
Gry i zabawy: „Ready, set, move”

Nauczyciel prowadzący: Anna Sula


pm6-torun.pl