Język angielski w ŚLIMAKOWIE

Luty


Miesiąc Temat Wprowadzone słownictwo Podstawowe zwroty
i wyrażenia
LUTY
(powtórzenie, utrwalenie i poznanie nowych zwrotów)
“Pets” Cat, dog, Fish, Bird, turtle, mouse What’s this?
It’s (a cat).
Jump like a …
I have a ….(pet)
“Animals from the farm” Rooster, horse, cow, pig, duck, słownictwo dodatkowe:
farm, run, jump, swim, fly, swing
numbers, colours
“Winter holidays”
(12 – 23.02.2018r.)
Zabawy i gry językowe
Wspólne śpiewanie i utrwalanie poznanych piosenek i wyliczanek
Zabawy w kole
Materiały uzupełniające:
Piosenki: „Yes, I Can! -Animal Song For Children ”, „I Have A Pet - Animal Song”, „The Animals On The Farm - Super Simple Songs”, „Old MacDonald Had A Farm”
Gry i zabawy: „Which one is missing?”, „Simon says” 

Nauczyciel prowadzący: Anna Sula


pm6-torun.pl