Marzec w ŚLIMAKOWIE

Kolory przedwiośnia

Co słychać w ptasiej budce?

Małe sprzątanie wielkiego świataZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody,dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy z zakresu ornitologii,
* Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin,
* Utrwalanie kształtu i nazw figur geometrycznych,
* Kształtowanie intuicji związanych z upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu,
* Uświadamianie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu,
* Doskonalenie umiejętności budowania wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat,
* Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa,
* Próby kodowania, konstruowania,przewidywania,
* Rozwijanie logicznego myślenia,


pm6-torun.pl