Czerwiec u PSZCZÓŁEK

- ŚWIAT DZIECI W KOLORACH

- ORDER UŚMIECHU

- MALI BADACZEZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
· Tolerowanie odmienności w wyglądzie i zachowaniu innych ludzi
· Kształtowanie życzliwej i serdecznej postawy wobec wszystkich ludzi na różnych kontynentach
· Doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiadania się na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, treściami literatury
· Przedstawianie treści poznanych utworów literackich własnymi słowami
· Wykonanie prac plastycznych wg wzoru
· Rozpoznawanie rodzaju dźwięków i przeliczanie liczby odgłosów
· Wyrabianie płynności i zręczności ruchów
· Stosowanie form grzecznościowych w różnorodnych sytuacjach, wyrabianie umiejętności przyznawania się do błędu lub wyrządzonej szkody


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
· Wycieczka do kina
· Przedstawienie programu artystycznego z okazji pożegnania 6-latków
· Spacery wycieczki wokół przedszkola min: odwiedzenie ogródka obok przedszkola rodziny Zosi S.
· L... jak lody i Lenkiewicz - wycieczka do cukierni toruńskiego cukiernika ul. Szeroka - zaległa wycieczka, brak warunków pogodowych


pm6-torun.pl