Maj w ŚLIMAKOWIE

WITAJ TĘCZO KOLOROWA?

NA MAJOWEJ ŁĄCE

SAMOLOTEM DOOKOŁA ŚWIATA

DZIŚ RODZICÓW DZIEŃZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody,
* Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw pochodnych,
* Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt, owadów - kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt, zwrócenie uwagi na pożyteczność owadów,
* Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach i ćwiczeniach,
* Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, poznawanie różnych zawodów,
* Doświadczanie radości nie tylko z otrzymywania ale i z dawania,
* Stosowanie form grzecznościowych w różnorodnych sytuacjach, wyrabianie umiejętności przyznawania się do błędu lub wyrządzonej szkody,
* Wyrażanie swoich wrażeń i przeżyć związanych z odbiorem utworów literackich,
* Kodowanie z wykorzystanie mat, gier i zabaw,
* Konstruowanie wspólnie z dziećmi gier dydaktycznych.


pm6-torun.pl