Wrzesień w ŚLIMAKOWIE

“Znowu razem” (01.09-08.09)

“Jestem samodzielny” - wprowadzenie elementów Planu Daltońskiego (11.09-22.09)

“Z latawcem w przedszkolu” (25.09-29.09)ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
Dzieci będą:
* integrowały się w zabawach oraz zajęciach zorganizowanych,
* utrwalały zasady regulujące zachowania podczas wspólnych zabaw,
* stosowały zwroty grzecznościowe,
* utrwalały obowiązki dyżurnego,
* rozwijały poczucie rytmu,
* doskonaliły sprawność manualną,
* rozpoznawały emocje swoje i innych,
* kształtowały przynależność do grupy rówieśniczej,
* poznawały elementy Planu Daltońskiego,
* rozpoznawały Tablice Tematyczne dostępne w sali przedszkolnej,
* poprawnie wykonywały pracę z wykorzystaniem instrukcji słownej/obrazkowej,
* dokonywały własnego wyboru podczas planowania wykonania zadań tygodniowych,
* zapoznawały się z dniami tygodnia wg Planu Daltońskiego i przypisanymi do nich kolorami,
* dbały o swoje bezpieczeństwo podczas zabaw na powietrzu,
* doskonaliły umiejętność przeliczania,
* rozbudzały zainteresowanie przyrodą,
* potrafiły rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych,
* potrafiły współpracować z rówieśnikami w zabawie,
* eksperymentowały z rytmem i dźwiękiem,
* wzbudzały pozytywne emocje podczas badania i odkrywania świata,
* wzbogacały słownictwo związane z wybraną tematyką,
* określały położenie przedmiotów względem siebie i innych,
* rozbudzały ciekawość badawczą,
* rozwijały umiejętność własnej samooceny,
* utrwalały poznane piosenki i zabawy,
* rozwijały ekspresję twórczą: słowną i ruchową.


pm6-torun.pl