KWIECIEŃ w ŚLIMAKOWIE

Wiosenne sprzątanie

Jajka malowaneZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* tworzy kompozycje plastyczno-techniczne
* interesuje się czytaniem, poznaje wygląd wielkiej litery drukowanej: Ł,J
* dokonuje analizy słuchowej wyrazów
* rozumie znaczenie wartości moralnych takich jak: przyjaźń, miłość, szacunek
* wyraża emocje i uczucia używając dostępnych form wyrazu
* -kształtuje nawyki prozdrowotne
* dostrzega zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie
* zna zwyczaje związane z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych
* poznaje nowe słownictwo, zwroty i wyrażenia w języku angielskim


pm6-torun.pl