Styczeń w ŚLIMAKOWIE

Dawno, dawno temu…

Karnawałowe zabawy

Babciu! Dziadku! Kocham Was!

Wesołe ferie zimoweZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* tworzy kompozycje plastyczno-techniczne
* zna wielką literę drukowaną B
* interesuje się czytaniem
* dokonuje analizy słuchowej wyrazów
* zna kształt cyfry 4,5
* zna wybrane bajki i baśnie
* zna tradycje noworoczne i karnawałowe
* wie, co to jest drzewo genealogiczne
* jest gospodarzem uroczystości dla Babci i Dziadka
* kształtuje nawyki prozdrowotne
* rozumie proste polecenia w języku angielskim
* rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali,
* w ogrodzie przedszkolnym, podczas zabaw, spacerów, wycieczek


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do
* Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka


pm6-torun.pl