Maj w ŚLIMAKOWIE

1. Wyprawa w kosmos

2. Majowe święta

3. Przyjęcie dla mamy i taty

4. Wszystkie dzieci są równe


ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, w ogrodzie przedszkolnym, podczas zabaw, spacerów, wycieczek
* Rozwijanie myślenia logicznego i myślenia przyczynowo - skutkowego
* Kształtowanie nawyków prozdrowotnych
* jest zainteresowane tematyką astronomii
* zna drukowaną małą i wielką literę r, R; f , F; j, J - potrafi rozpoznać je wśród innych liter
* rozumie znaczenie czystego powietrza dla życia człowieka
* dostrzega rolę, jaką pełni w kosmosie człowiek
* zauważa zmiany na niebie podczas dnia i nocy;
* wie, że kraj, w którym żyje to Polska, i że jest Polakiem
* rozpoznaje symbole narodowe: godło, barwy, hymn
* rozumie, że należy odnosić się z szacunkiem do symboli narodowych
* potrafi określić siłę i wskazać kierunek wiatru: lekki wiaterek, silny wiatr, wichura
* rozumie znaczenie określeń dotyczących pogody i zjawisk atmosferycznych
* akceptuje odmienność dzieci z innych krajów
* zna symbole graficzne liczb w zakresie 0–9; tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej
* aktywnie uczestniczy w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do zajęć
* Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty
* Audycja muzyczna pt. „Świat opery i musicali”
* Zajęcie otwarte dla Rodziców.
* Wycieczka do MPO na zajęcie edukacyjne z recyklingu
* Zajęcie warsztatowe o życiu mrówek
* Plener Malarski na terenie przedszkola
* Wyjazd autokarami do „Jura Parku” w Solcu Kujawskim z okazji Dnia Dziecka


pm6-torun.pl