Czerwiec w ŚLIMAKOWIE

DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

ILE NÓG MA STONOGA?

SŁONECZNE LATO

JEDZIEMY NA WAKACJEZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Zapoznanie dzieci z życiem ich rówieśników w innych krajach;
* Uświadomienie dzieciom posiadanych przez nich praw;
* Rozwijanie umiejętności przeliczania, porównywania wielkości zbiorów;
* Zapoznanie dzieci ze zwierzętami i roślinami, które można spotkać na łące;
* Uświadomienie dzieciom jak ważne dla przyrody są pszczoły;
* Rozwijanie umiejętności rozpoznawania symboli i ich znaczenia;
* Rozwijanie u dzieci wrażliwości na muzykę, interpretowanie jej za pomocą ruchu;
* Zapoznanie dzieci z różnymi środkami transportu;
* Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw.


pm6-torun.pl