Maj w ŚLIMAKOWIE

Mieszkam w Polsce

W zdrowym ciele zdrowy duch

Na wsi

Święto Mamy i TatyZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* tworzy kompozycje plastyczno-techniczne
* się czytaniem, poznaje wygląd wielkiej litery drukowanej: C, K, R
* dokonuje analizy słuchowej wyrazów
* zna wygląd mapy Polski
* zna symbole narodowe: flagę, godło i hymn
* wie, czym jest stolica kraju
* nazywa stolicę swojego kraju
* wie, na czym polega praca rolnika
* klasyfikuje przedmioty, prawidłowo przelicza, zna cyfry od 0 do 9
* rozumie znaczenie wartości moralnych takich jak: przyjaźń, miłość, szacunek
* odczuwa przynależność do rodziny
* wyraża emocje i uczucia używając dostępnych form wyrazu
* kształtuje nawyki prozdrowotne
* interesuje się światem muzyki, eksperymentuje dźwiękiem, śpiewa piosenki
* poznaje nowe słownictwo, zwroty i wyrażenia w języku angielskim


WSPÓLPRACA Z RODZICAMI:
* Pomoc rodziców w realizacji zadań pracy wychowawczo-dydaktycznej w domu z dzieckiem (przekazywanie materiałów z kartami pracy , opisem zabaw i zadań , tekstami utworów piosenek i linii melodycznych, przepisami na zdrowe posiłki, propozycjami z aktywnością fizyczną itp.)


pm6-torun.pl