Październik w ŚLIMAKOWIE

CO NAM NIESIE JESIEŃ ?

JEM ZDROWO I KOLOROWO

LEŚNE ODGŁOSY

LEĆ LATAWCU, LEĆ!

DYNIOWE STWORKI - POTWORKIZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym;
* Rozwijanie u dzieci wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności klasyfikowania i szeregowania;
* Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa;
* Utrwalanie nazw figur geometrycznych;
* Stwarzanie okazji do realizowania samodzielnych projektów;
* Wzbogacanie wiedzy nt. darów jesieni;
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej;


pm6-torun.pl