Czerwiec w ŚLIMAKOWIE

Co w trawie piszczy

Wakacyjne przestrogi

Do szkoły gotowi start


ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, w ogrodzie przedszkolnym, podczas zabaw, spacerów, wycieczek
* Rozwijanie myślenia logicznego i myślenia przyczynowo-skutkowego
* Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
* Kształtowanie nawyków prozdrowotnych
* Doskonalenie umiejętności czytania
* Wprowadzenie znaków ","
* Kształtuje postawy prozdrowotne


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do zajęć
* Kontakty indywidualne w ranku i po południu
* Wyeksponowanie wytworów dzieci w kąciku dla rodziców
* Udział rodziców w Uroczystym Zakończeniu Roku Szkolnego
* Udział dzieci w Przeglądzie Tańców  Towarzyskich
* Zebranie grupowe dla rodziców


pm6-torun.pl