Wrzesień w ŚLIMAKOWIE

Witamy po wakacjach

My i nasi przyjaciele

Wspólna zabawa

Bezpieczna ulicaZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych
* Podawanie informacji o sobie: podawanie swojego imienia, nazwiska
* Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie: przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
* Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji:
* Komunikowanie się w grupie: mówienie o swoich potrzebach, odpowiadanie na pytania, dzielenie się swoimi przeżyciami
* Organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejscach do zabaw
* Rozwijanie zainteresowań poprzez zabawy: podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci
* Wspomaganie rozwoju ruchowego: uczestniczenie w zabawach ruchowych
* Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów: poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi, zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów, bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw
* Słuchanie i śpiewanie piosenek: słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela, nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu, śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Zebranie organizacyjne z Rodzicami
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do zajęć
* Wycieczka na skrzyżowanie


pm6-torun.pl