Styczeń w ŚLIMAKOWIE

Przygody wiewiórki Kitki

Portrety RodzinneZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Rozwijanie zdolności dostrzegania i odtwarzania rytmów
* Rozwijanie umiejętności mówienia na określony temat, formułowanie zdań złożonych
* Doświadczanie radości nie tylko z otrzymywania ale i dawania
* Wykonanie samodzielnie prezentów dla Babci i Dziadka, przygotowanie dekoracji w sali
* Wyrabianie szacunku do osób starszych
* Stosowanie form grzecznościowych w różnych sytuacjach, wyrabianie umiejętności przyznawania się do błędu lub wyrządzonej szkody
* Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania ile zostało
* Wykorzystywanie mat do kodowania
* zabawy matematyczne z klockami Froebla, Galiny
* udział w zabawach, grach podczas ferii zimowych


pm6-torun.pl