Wrzesień w ŚLIMAKOWIE

Znowu razem

Ziemia – nasza planeta

Żegnamy lato

Z latawcem w przedszkoluZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich
* kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności, takich jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów
* wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
* rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób
* przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
* rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
* kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą
* współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku
* stosowanie zwrotów grzecznościowych
* znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich
* nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków
* zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
* aktywne słuchanie utworów literackich
* wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką
* wzbudzenie zainteresowania literami: "o", "a", "t"
* posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
* stosowanie liczebników porządkowych
* czynny udział w zabawach badawczych
* okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry "1"
* wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych
* kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
* eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej
* klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów
* uwrażliwianie dzieci na piękno wakacyjnych krajobrazów


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Współpraca z rodzicami: kontakt za pomocą e -maila grupowego, pomoc w gromadzeniu pomocy do zajęć/kącików, konsultacje
* Narodowy Dzień Sportu z udziałem sportowców z drużyny ekstraklasy koszykówki "Twarde Pierniki"
* 29 Akcja Sprzątania Świata
* Dzień Przedszkolaka
* Dzień Chłopaka


pm6-torun.pl