Luty w ŚLIMAKOWIE

I. Śmiech to zdrowie

II. Uciechy ferii zimowych

III. Koty i  kociakiZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, w ogrodzie przedszkolnym, podczas zabaw, spacerów, wycieczek
* Rozwijanie myślenia logicznego i myślenia przyczynowo-skutkowego
* Wprowadzenie liter drukowanych małych i wielkich: „c, C”, „k, K”
* Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
* Kształtowanie nawyków prozdrowotnych
* Odróżnianie bezpiecznych i niebezpiecznych sytuacji w czasie zabaw zimowych
* Wprowadzenie metody F. Froebla „Dar zabawy”


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do zajęć 
* Kontakty indywidualne w ranku i po południu
* Wyeksponowanie wytworów dzieci w kąciku dla rodziców
* Zebranie dla rodziców
* Wycieczka na Barbarkę – „Zima w lesie”


pm6-torun.pl