Kwiecień w ŚLIMAKOWIE

MIESZKAŃCY DOMU I ZAGRODY

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

AZJA - Magiczny autobus - podróż przez siedem kontynentów - projekt edukacyjny

SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE? - program edukacyjnyZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
Dzieci będą:
* odróżniały elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
* doskonaliły sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową
* rozróżniały i nazywały emocje własne i innych
* kształtowały opiekuńczy stosunek wobec istot żywych
* poznawały sposoby dbania o środowisko naturalne
* poznawały korzyści zdrowego odżywiania
* wykonywały podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
* poprawnie wykonywały pracę z wykorzystaniem instrukcji słownej/obrazkowej,
* dokonywały własnego wyboru podczas planowania wykonania zadań tygodniowych,
* dbały o swoje bezpieczeństwo i innych podczas wycieczek i zabaw na powietrzu,
* doskonaliły umiejętność przeliczania,
* rozbudzały zainteresowanie Azją
* potrafiły współpracować z rówieśnikami w zabawie,
* wzbogacały słownictwo związane z wybraną tematyką,
* utrwalały poznane piosenki i zabawy,
* rozwijały ekspresję twórczą: słowną i ruchową.


pm6-torun.pl