Listopad w ŚLIMAKOWIE

Kap, kap, kapp… ada deszcz

Jakie to ciekawe…

Świat zwierząt

Dzień Pluszowego MisiaZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* podaje sposoby na schronienie przed deszczem
* ubiera się stosownie do pogody
* obserwuje i opisuje zjawiska atmosferyczne
* zna literę drukowaną U, Y, M
* określa swój nastrój
* nazywa emocje, jest empatyczny w stosunku do innych,
* odczuwa przynależność do grupy rówieśniczej
* zna pojęcie: przyjaźń
* wie, że zwierzę może być przyjacielem człowieka
* opowiada, w jaki sposób opiekujemy się zwierzętami
* zna hymn Polski
* zna godło i flagę Polski
* tworzy kompozycje plastyczno-techniczne
* kształtuje nawyki prozdrowotne
* rozumie proste polecenia w języku angielskim
* rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali,
* w ogrodzie przedszkolnym, podczas zabaw, spacerów, wycieczek


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do zajęć
* „Moja mała Ojczyzna” – Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości
* Dzień Pluszowego Misia oraz sesja zdjęciowa z misiem
* Wycieczka do Cafe Bajarka na zajęcia warsztatowe
* Udział w przedstawieniu teatralnym pt. „Emocjonalne stworki”


pm6-torun.pl