Wrzesień u PODUSZKOWCÓW

POZNAJEMY SIĘ

LUBIMY SIĘ BAWIC

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

OWOCE I WARZYWA SĄ ZDROWEZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Integruje się w zabawach i zajęciach zorganizowanych.
* Poznaje zasady regulujące zachowania podczas: korzystania ze wspólnych zabawek, zabawy w tym samym miejscu, kąciku zainteresowań.
* Uczy się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję.
* Interesuje się wytworami swoich kolegów, dostrzegania wysiłku włożonego w ich powstanie.
* Dba o porządek w sali, szatni, na półce z zabawkami.
* Dochodzi do samodzielności w czynnościach samoobsługowych: jedzeniu, ubieraniu i rozbieraniu się, korzystania z toalety.
* Poznaje zasady warunkujące bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
* Dba o własne zmysły i higienę układu nerwowego: nauka prawidłowego oddychania, posługiwanie się umiarkowanym głosem, próby opanowywania własnych gwałtownych reakcji emocjonalnych, korzystanie z odpoczynku podczas leżakowania
* Słucha i rozumie polecenia nauczyciela, kształtuje właściwe reakcje na sygnał dzwiękowy i wzrokowy.
* Doskonali sprawnośc manualną.
* Poznaje podstawowe zasady poruszania się i zachowania pieszego na drodze.
* Poznaje owoce i warzywa jako produkty zdrowego odżywiania się.
* Próbuje klasyfikowac przedmioty ze względu na ich wspólną cechę.


pm6-torun.pl