Wrzesień u PODUSZKOWCÓW

Witamy w przedszkolu.

Moja grupa.

Czym pojechaliśmy na wakacje.

A w ogrodzie jeżyk śpi.ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* uczenie nawiązywania bliskiego kontaktu z innymi osobami
* uczenie sposobu radzenia sobie z własnymi emocjami
* rozwijanie samodzielności dziecka
* wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
* kształtowanie umiejętności zgłaszania swoich potrzeb
* współtworzenie w grupie przyjaznej atmosfery


pm6-torun.pl