Styczeń u PODUSZKOWCÓW

W MATEMATYCZNYM KRÓLESTWIE

CAŁUSKI DLA BABCI I DZIADKA

WSPÓLNE ZABAWY CZYLI FERIE ZIMOWE

ZIMOWE NASTROJEZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Słuchanie krótkich utworów literackich o treściach bliskich dzieciom;
* Inspirowanie działalności plastycznej różnymi technikami;
* Kształtowanie narządów artykulacyjnych poprzez ćwiczenia ortofoniczne;
* Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną;
* Kształtowanie odpowiedniej postawy wobec osób starszych: okazywanie szacunku, pomoc;
* Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej poprzez udział w zabawach dydaktycznych;
* Stosowanie form grzecznościowych w różnorodnych sytuacjach, wyrabianie umiejętności przyznawania się do błędu lub wyrządzonej szkody;
* Kształtowały umiejętność liczenia w zakresie do trzech, porównywania przedmiotów ich kodowania oraz klasyfikowania.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka - dnia 10.01.2019 godz. 14:15
* Czytanie przez rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”


pm6-torun.pl