Styczeń u PODUSZKOWCÓW

My się zimy nie boimy.

Zimowe zabawy.

Moja babcia i dziadziuś.

Ferie z pomysłem.ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Uświadomienia roli ruchu na świeżym powietrzu przez cały rok- hartowanie organizmu
* Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zabawy na śniegu
* Rozwijanie sprawności ruchowej
* Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny, uczenie czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek, przyjemności
* Poznawanie utworów literatury dziecięcej
* Zdobywanie doświadczeń sprzyjających stosowaniu określeń dotyczących wielkości przedmiotów, porównywanie, porządkowanie
* Kształtowanie twórczej postawy


pm6-torun.pl