Maj u PODUSZKOWCÓW

„Mój dom”

„Na wiejskim podwórku”

„Idziemy do zoo” („Tydzień z pasją”)

„Dla mamy i taty”ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
Dzieci będą:
* Integrowały się w zabawach i zajęciach zorganizowanych.
* Przestrzegały zasady regulujące zachowania podczas: korzystania ze wspólnych zabawek.
* Stosowały zwroty grzecznościowe w określonych sytuacjach: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
* Doskonaliły sprawnośc manualną podczas wykonywania różnorodnych prac plastycznych..
* Rozwijały zainteresowania matematyczne poprzez przeliczanie, porównywanie ,klasyfikowanie i układanie prostych rytmów.
* Wykonywały ćwiczenia narządów mowy.
* Eksperymentowały rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem.
* Okazywały szacunek i więź emocjonalną z rodzicami poprzez wspólne przygotowanie uroczystości.
* Interesowały się światem zwierząt.


pm6-torun.pl