Październik u PODUSZKOWCÓW

JESIEŃ, KOLOROWA JESIEŃ

W KOSZYCZKU OGRODNICZKI

APETYT NA ZDROWIE

GOTOWI NA JESIENNY DESZCZZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

* Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
* Wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych;
* Kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach;
* Wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy;
* Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;
* Kształtowanie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne;
* Kształtowanie umiejętności porównywania i łączenia przedmiotów;
* Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie trzech;
* Usprawnianie aparatu artykulacyjnego;
* Kształtowanie pamięci przez naukę rymowanek;
* Wdrażanie do słuchania tekstów literackich;
* Wdrażanie do kontrolowania swoich emocji w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
* Wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia i zmian zachodzących w przyrodzie.


pm6-torun.pl