Czerwiec u PODUSZKOWCÓW

Z NOTATNIKA MAŁEGO PODRÓŻNIKA

GIMNASTYKA CIAŁA I JĘZYKA

ZWIERZĘCE ZWYCZAJE

KTO ZNAJDZIE LATO?ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* doskonalenie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych w zakresie rozbierania i ubierania;
* śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru;
* rozbudzanie zainteresowania ludźmi innych narodowości;
* poznawanie zawodów rodziców: fryzjer, stomatolog,trener fitness, kierowca karetki;
* kształtowanie zachowań przyjaznych przyrodzie;
* kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania przedmiotów oraz klasyfikowania,
* zdobywanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz przestrzeni;
* poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą m.i. wandy Chotomskiej "Poduszkowce". Nauka fragmentu wiersza; * poznawanie zagrożeń dotyczących spędzania czasu wolnego na wakacjach; * poznawanie środków lokomocji;


pm6-torun.pl