Marzec u PODUSZKOWCÓW

PRZYJACIEL PRZYRODY

KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY!

PRZEBUDZENIE WIOSNY

BAJECZKI Z PÓŁECZKIZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Doskonalenie umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych zakresie rozbierania się i ubierania;
* Śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru;
* Rozbudzanie zainteresowania własnym miastem oraz rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
* Kształtowanie zachowań przyjaznych przyrodzie;
* Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania przedmiotów oraz klasyfikowania; zdobywanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni;
* Poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań teatralnych; poznanie różnych form teatralnych;
* Określały zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną oraz warunki potrzebne do rozwoju roślin.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* 4.03.19 Wyjazd na Barbarkę-zajęcia edukacyjne
* 13.3.19 Wiosna w eterze-audycja muzyczna w przedszkolu
* 15.03.19 Jaś i Małgosia-wyjazd do Baju Pomorskiego w Toruniu
* 21.03. 19 Witaj wiosno! – happening dookoła przedszkola z dziećmi innych grup – radosne powitanie pierwszego dnia wiosny.
* Wyjście do biblioteki osiedlowej
* Wzbogacamy kącik przyrody o wiosenne oznaki: chętnych rodziców zapraszamy do współpracy ;) prosimy o pierwsze wiosenne kwiatki w doniczce: prymulki, hiacynty, żonkile, bazie…
* Konsultacje indywidualne z rodzicami


pm6-torun.pl