Listopad u PODUSZKOWCÓW

Kap, kap, kap.

Jakie to ciekawe.

Nasze zwierzaki.

Idę z misiem do przedszkola.ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie: przeliczania, tworzenia zbiorów wg podanej cechy, porównywania liczebności
* kształtowanie umiejętności wypowiadania się
* kształtowanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
* kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt
* kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków
* tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo
* wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych


pm6-torun.pl