Październik u PODUSZKOWCÓW

Skarby jesieni

Grzybek tu, grzybek tam

Deszczowe kropelki

Jeżyk z kolców ma kołnierzyk

Porządki domoweZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Kształtowanie umiejętności społeczne poprzez przestrzeganie obowiązujących zasad i reguł;
* Kształtowanie umiejętność samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych;
* Uczestnictwo w zabawach muzyczno - ruchowych;
* Śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru;
* Rozwijanie zainteresowania urządzeniami technicznymi używanymi w gospodarstwie domowym;
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej świata przyrody;
* Rozwijanie sprawności manualnej;
* Zdobywanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Spotkanie z policjantką - 8.10.18 „Jestem bezpieczny na drodze”
* „Idzie Jesień z pełnym koszem” - wzbogacanie kącika przyrody o dorodne okazy owoców i warzyw twardych oraz kasztanów, żołędzi
* „Pasowanie na przedszkolaka” - uroczystość przedszkolna z krótkim programem artystycznym dla rodziców, wręczenie dyplomów i upominków dla przedszkolaków (strój wizytowy dzieci) termin zostanie podany później
* Targi żywności dnia 10.10.18 - wspólne przygotowanie i degustacja potraw, pomoc rodziców w zorganizowaniu produktów
* Dzień Edukacji 12.10.18 - uroczystość przedszkolna z krótkim programem artystycznym (strój wizytowy dzieci)
* Spacery wokół przedszkola


pm6-torun.pl