Czerwiec u PODUSZKOWCÓW

Niedługo wakacje

Dużo wiem i potrafię

Wesołe przedszkoleZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się
* kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania
* rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami
* doskonalenie umiejętności w zakresie przeliczania, porównywania, klasyfikowania
* wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych


pm6-torun.pl