Maj u PODUSZKOWCÓW

UCZTA NA ŁĄCE

TANECZNYM KROKIEM

RODZICE TO SKARB

WIELKIE MARZENIA MAŁYCH LUDZIZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Wdrażanie do obserwacji przyrody - zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie;
* Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów – kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt, zwrócenie uwagi na pożyteczność owadów;
* Rozbudzanie przywiązania do rodzinnego domu - stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców;
* Doskonalenie zdolności logicznego myślenia poprzez stosowanie rytmów;
* Doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania, stosowanie pojęć: najwięcej-najmniej;
* Tworzenie warunków do wyrażania własnych emocji i zaobserwowanych zjawisk za pomocą ekspresji plastycznej;
* Doskonalenie pamięci poprzez naukę wierszy i piosenek.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Zajęcia ceramiczne z gliny
* „Wyjazd do Babaludy”- zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym (15.05.2019)
* Przegląd Piosenki Ekologicznej „Wesoły Pałacyk”- udział dzieci, prezentacja wokalna piosenki pt” Kuku, kuku po co krzyczysz?” (16.05.2019)
* Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, dnia 23.05.2019 godz. 9.30
* Czytanie przez rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”


pm6-torun.pl