Wrzesień u PODUSZKOWCÓW

Wesołe przedszkole

Razem jest wesoło

To ja

Droga do przedszkolaZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* uczenie nawiązywania bliskiego kontaktu z innymi
* utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i na terenie
* rozwijanie samodzielności dziecka
* wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie
* kształtowanie umiejętności bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego
* współtworzenie w grupie przyjaznej atmosfery


pm6-torun.pl