Listopad u PODUSZKOWCÓW

Domy mają ludzie i zwierzęta.

Jest coraz chłodniej, wszyscy przygotowują się do zimy.

Kto nam szyje ubrania?

Koty domowe i dzikie.ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji
* kształtowanie umiejętności szanowania emocji innych
* kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie: przeliczania, stosowania liczebników głównych, tworzenia zbiorów wg podanej cechy
* rozwijanie uczuć patriotycznych
* kształtowanie umiejętności wypowiadania się
* kształtowanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie
* kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt


pm6-torun.pl