Luty u PODUSZKOWCÓW

Dobrze mieć przyjaciela

Trzy małe prosiaczki

Ferie zimowe - sanki gotoweZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Rozwijanie zdolności dostrzegania i odtwarzania rytmów;
* Kształcenie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikowania, porównywania i przeliczania;
* Rozwijanie pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem czy przegraną;
* Stosowanie form grzecznościowych w różnorodnych sytuacjach, wyrabianie umiejętności przyznawania się do błędu;
* Rozwijanie umiejętności mówienia na określony temat;
* Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania;
* Rozbudzanie zamiłowania do bajek,rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienia i opanowania treści bajki;
* Słuchanie opowiadań Wandy Chotomskiej pt. " Pięciopsiaczki"


pm6-torun.pl