OGEŁOSZENIA WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁUwaga rodzice !!!


Informujemy, iż w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu nie ma możliwości ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków w systemie grupowym na rok szkolny 2020/2021.

Zachęcamy rodziców do indywidualnego wyboru firmy ubezpieczeniowej i dokonania jak najszybszego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Dyrektor Przedszkola
Dorota Pesta21 września


- w przedszkolu obchodzimy "Dzień Przedszkolaka". Dzieci mogą przebrać się w dowolny sposób. (Może to być postać z ulubionej bajki, itp.) Chętny Rodzic może przynieść balony dla całej grupy zapakowane.22 września


Zebranie z Rodzicami odbędzie się 22.09.20. o godzinie 16:30 w sali 6-latków "Wypożyczalnia skrzydeł". Serdecznie zapraszamy. Maseczka obowiązkowa.Informacje organizacyjne


* Pracujemy w roku szkolnym 2020/2021 na książce Nowa Trampolina sześciolatka PWN. Cena kompletu wynosi 139 złotych. Prosimy o dostarczenie odliczonej sumy w zaklejonej i opisanej kopercie tylko do pani Małgosi Ł. lub pani Beaty P. do 07.09.20. (Poniedziałek). Dzieci będą mogły zabrać podręczniki do domu w razie ogłoszonej w grupie lub w przedszkolu kwarantanny.
* Z uwagi na epidemię wskazane jest, aby dzieci posiadały własne przybory plastyczne. Prosimy o przyniesienie małego, jednokomorowego piórnika z wyposażeniem: ołówek, długopis, kredki, cienkopisy, ostrzynka, nożyczki, klej w sztyfcie, pędzel grubość 14.
* Pracujemy w reżimie sanitarnym aż do odwołania stanu epidemii. Stosujemy dezynfekcję sprzętów, uczymy dzieci częstego i dokładnego mycia rąk, przestrzegamy wprowadzonych zasad przez GIS. Prosimy wdrażać i przyzwyczajać dziecko do stosowania tych zasad w domu.
* Wracamy do mycia zębów po posiłkach. Prosimy o dostarczenie nowej, podpisanej szczoteczki koniecznie z nakładką oraz pasty.
* Prosimy o przyniesienie stroju gimnastycznego w tekstylnym worku.
* Przypominamy: krótkie spodenki, koszulka bawełniana z krótkimi rękawkami. Ćwiczymy na boso.
* Informacje o zebraniu dla Rodziców przekażemy Państwu mailem.UWAGA RODZICE !!!


Proszę o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi na czas pandemii, które znajdują się poniżej.


» PROCEDURA SZYBKIEGO OBIEGU INFORMACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI «


» Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu «SZANOWNI RODZICE !!!


W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. do przedszkola będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

W przypadku stwierdzonej u dziecka alergii i występujących u niego z tego tytułu oznak w postaci np. kataru, kaszlu, duszności zobowiązuje się rodziców do pozyskania zaświadczenia od lekarza potwierdzającego ten stan.

Zaświadczenie należy dostarczyć do wychowawców grup w dniu kiedy dziecko po raz pierwszy zostanie przyprowadzone do przedszkola.

Nie dostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało natychmiastowym odbiorem dziecka z przedszkola w przypadku zauważonych objawów chorobowych.SZANOWNI RODZICE !!!


Informujemy, iż od dnia 01.09.2020r. przedszkole przyjmuje wszystkie dzieci zapisane na rok szkolny 2020/2021. Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 - 16:30.
Przedszkole funkcjonuje nadal w „reżimie sanitarnym” zgodnie z Procedurami dostępnymi na stronie internetowej przedszkola oraz Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020r.
Prosimy osoby przyprowadzające i odbierające dzieci o zakładanie maseczek zakrywających nos i usta oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do przedszkola.

Prosimy również o zachowanie dystansu 2 m pomiędzy osobami i ograniczenie liczby osób w szatni (2 osoby dorosłe i 2 dzieci).

Informujemy również, że kontakt z przedszkolem jest możliwy telefonicznie lub poprzez e-mail.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w ToruniuUWAGA RODZICE !!!


W aktualnościach na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zamieszczony komunikat pn. „Aplikacja Prote Go Safe - wspólny List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców”.
Załącznikiem do komunikatu jest list wspólny Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego adresowany do rodziców i opiekunów uczniów zachęcający do zainstalowania na telefonie komórkowym aplikacji Prote Go Safe. To narzędzie informuje o możliwym kontakcie z osoba zakażoną.


» www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe «Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Toruniu na czas trwania stanu epidemii


» Pokaż ofertę «Jak chronic się przed koronawirusem?


» Pokaż szczegóły «pm6-torun.pl