OGEŁOSZENIA WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁUWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu został zainstalowany system kodowania drzwi wejściowych uniemożliwiający dzieciom samodzielne wyjście z budynku. Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o zamykanie zasuwki znajdującej się na bramce wejściowej w momencie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Prosimy również rodziców o zwracanie uwagi podczas przebywania z dziećmi na placu zabaw przed przedszkolem o czujność czy dzieci bawiące się znajdują się pod opieką osób dorosłych czy samodzielnie. W przypadku zauważenia dziecka bez opieki prosimy o natychmiastowe przyprowadzenie dziecka do przedszkola i zgłoszenie pracownikom przedszkola tego faktu.UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż w najbliższym czasie planowane są następujące zadania ze składek na Radę Rodziców:

* 24.01.2020r. (piątek) - audycja muzyczna dla dzieci pt. „Karnawałowy saksofon”. Zajęcia poprowadzą muzycy z Akademii „Wszyscy tworzymy sztukę”,

* 10.02.2020r. (poniedziałek) - Bal Karnawałowy z wodzirejem,

* 12.02.2020r. (środa) - warsztaty plastyczne „Żelowe świece”. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez plastyków z „Kreatywnej planety”,

* 14.02.2020r. (piątek) - audycja muzyczna pt. „Muzyka Dalekiego Wschodu”.
22 stycznia


- (środa) odbędzie się uroczystość przedszkolna z okazji "Dnia Babci i Dziadka", która rozpocznie się o godzinie 10:30 w sali "Wypożyczalnia skrzydeł".
Serdecznie zapraszają wnuczęta z paniami wychowawczyniami.UWAGA RODZICE!!!


W związku z kolejnym zgłoszeniem przez rodzica dotyczącym wystąpienia wszawicy u dziecka w grupie 4-5 latków zaleca się, aby rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola dokonali w najbliższym czasie kontroli czystości głowy.
W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka zobowiązuje się rodziców/opiekunów do niezwłocznego podjęcia działań higienicznych, poprzez zastosowanie dostępnych w aptekach preparatów , wyczesanie włosów specjalnym gęstym grzebieniem oraz przerwę w uczęszczaniu dziecka do przedszkola, aż do zakończenia kuracji.Informacja dla osób nieobecnych na zebraniu z Rodzicami:


1)
- w roku szk. 2019/20 realizujemy program nt. emocji i dobrej komunikacji w grupie pt. “Harmony”, którego bohaterem jest maskotka imieniem Zi.
- co tydzień w piątek kolejne dziecko (wg kolejności z dziennika) będzie zabierało Zi do domu. Zadaniem dziecka będzie:
1) opiekować się Zi przez cały weekend
2) narysować i przynieść w poniedziałek do przedszkola obrazek pt. “Mój weekend z Zi”
3) opowiedzieć w przedszkolu jak bawiło i opiekowało się z Zi
Zadanie dla Rodzica: wykonać jeden element garderoby dla Zi np. sweterek, czapkę, szalik, spodenki itp. Zi będzie miał w naszej sali swój domek, w którym będziemy gromadzić ubranka. Dzieci uwielbiają Zi! : )

2) W naszej sali pojawiła się Tablica Motywacyjna, na której nagradzamy dzieci za przestrzeganie zasad zachowania w przedszkolu. Dzieci przez cały tydzień zbierają pieczątki. Kto uzbiera najwięcej pieczątek, w piątek otrzymuje nagrodę – rysunek na policzku kredkami do malowania twarzy.pm6-torun.pl