OGŁOSZENIA WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ


W maju


18.05.2022 (środa) wyjście do Planetarium (w tym dniu śniadanie będzie podane wcześniej, w związku z powyższym prosimy o przyprowadzenie dzieci do godz. 7:30)
19.05.2022 (czwartek) warsztaty „czekoladowe”
23.05.2022 (poniedziałek) udział dzieci w Olimpiadzie Przedszkolaków na Stadionie Miejskim
25.05.2022 (środa) uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty
28.05.2022 (sobota) udział w Przeglądzie Tańców Ludowych

UWAGA RODZICE !!!


W dniu 06.05.2022r. (piątek) od godz. 9:00 będą wykonywane w przedszkolu zdjęcia dla dzieci z wszystkich grup.

W grupach dzieci 3l. 3-4l. i 5l. zdjęcia „Wiosna w ogrodzie” natomiast w grupie dzieci 6-letnich zdjęcia tablo plus indywidualne na zakończenie roku szkolnego. Zdjęcia poglądowe:


Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie wyrażają zgody na wykonywanie zdjęć proszeni są o wpisanie dziecka na wyłożoną listę w hollu przedszkola do dnia 05.05.2022r.

Sesję zdjęciową wykona Studio fotograficzne „LINDA” z Bydgoszczy.SZANOWNI RODZICE !!!


Informujemy, iż przerwa wakacyjna
w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu
będzie trwała w terminie
od 11.07.2022r. do 31.07.2022r.
(3 tygodnie)


Jednocześnie informujemy, iż ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie zarażenia COVID 19 nie planuje się w 2022r. organizowania tzw. przedszkoli zastępczych dla dzieci z innych przedszkoli w czasie gdy przedszkole macierzyste będzie zamknięte. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola, przez okres 3 tygodni wakacyjnych rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom we własnym zakresie. W pozostałym czasie dzieci będą mogły uczęszczać do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu.

UWAGA - wzrost stawki


Informujemy, iż od dnia 01.01.2022r. następuje wzrost stawki na 10,00 zł. (za miesiąc od dziecka) za prowadzenie zajęć w przedszkolu pod nazwą „Cykliczne spotkania z muzyką”. Zajęcia prowadzi Pan Darek Walichniewicz.
Powyższą kwotę należy regulować u reprezentantów Rady Rodziców, odpowiedzialnych za zbiórkę pieniędzy w danej grupie.

SZANOWNI RODZICE !!!


Prosimy osoby przyprowadzające i odbierające dzieci o zakładanie maseczek zakrywających nos i usta oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do przedszkola.

Prosimy również o zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy osobami i ograniczenie liczby osób w hollu przedszkola (2 osoby).

Informujemy również, że kontakt z przedszkolem jest możliwy telefonicznie lub poprzez e - mail.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6
Dorota Pesta


pm6-torun.pl