Język angielski w BAŃKOWICACH MYDLANYCH

CZERWIEC


- karta pracy: Zadania
- karta pracy: Kolorowanka

MAJ


- karta pracy: Owoce
- karta pracy: Owocowo-warzywne bingo
- karta pracy: Słodycze

KWIECIEŃ


- IV tydzień: Pokaż zadania
- karta pracy: Pacynki- III tydzień: Pokaż zadania
- karta pracy: Bunny - maska
- karta pracy: Bunny Hop - piosenka
- karta pracy: Bunny Hop - zabawa do piosenki
- karta pracy: Easter eggs - zabawa i piosenka

MARZEC


I tydzień: „Spring is coming!”
- wzbogacenie słownictwa dzieci kojarzącego się z wiosną: butterfly, flower, grass, frog, ladybird, ant

II tydzień: „I have a pet”
- poznanie nowej piosenki z prezentacją wideo, piosenkę “I have a pet” można znaleźć tutaj: przejdE:
- zapamiętanie nazw zwierząt domowych: dog, cat, fish, bird, mouse, hamster

III tydzień: „Do you have a pet?”
- rozumienie pytania, próby odpowiadania całym zdaniem
- zabawy pamięciowe z flash cards

Zadanie dla dziecka:
Przygotuj kartkę pociętą na 6 części np. wielkości kart do gry.
Na każdej karcie narysuj jedno zwierzątko z piosenki: dog, cat, mouse, bird, fish, lion.

Zabawa nr 1:
Śpiewaj piosenkę “I have a pet” (z linku powyżej) i pokazuj na obrazkach zwierzątko, o którym śpiewasz.

Zabawa nr 2:
Rodzic zadaje pytanie: “Do you have a pet?”
Dziecko odpowiada: (dziecko wybiera wśród obrazków jeden, podnosi i nazywa zwierzę): “Yes, I have a ... dog.”
Zabawa trwa tak długo, aż dziecko utrwali wszystkie nazwy zwierząt.

IV tydzień: „Let’s go to the zoo”
- zabawy ruchowe przy piosence z wykorzystaniem masek zwierząt
- poznanie nowej rymowanki, utrwalanie nazw zwierząt
- piosenkę “Let’s go to the zoo” można znaleźć tutaj: przejdE:

słowa piosenki:
Stomp like elephants!
Let's go to the zoo. And stomp like the elephants do.
Let's go to the zoo. And stomp like the elephants do.
Jump like kangaroos.
Let's go to the zoo. And jump like the kangaroos do.
Let's go to the zoo. And jump like the kangaroos do.
Swing like monkeys.
Let's go to the zoo. And swing like the monkeys do.
Let's go to the zoo. And swing like the monkeys do.
Waddle like penguins.
Let's go to the zoo. And waddle like the penguins do.
Let's go to the zoo. And waddle like the penguins do.
Slither like snakes.
Let's go to the zoo. And slither like the snakes do.
Let's go to the zoo. And slither like the snakes do.
Swim like polar bears.
Let's go to the zoo. And swim like the polar bears do.
Let's go to the zoo. And swim like the polar bears do.
Let's go to the zoo. And dance like the animals do.
Let's go to the zoo. And dance like the animals do.

Zabawa do piosenki:
w czasie śpiewania dziecko porusza się naśladując zwierzę, o którym śpiewa:
tupie jak słoń
skacze jak kangur
huśta się jak małpka
kiwa się jak pingwin
pełza jak wąż
pływa jak niedźwiedź:
tańczy jak jedno dowolnie wybrane zwierzę

LUTY


I tydzień: ferie zimowe

II tydzień: „Snowman – what do you have?”
- słuchanie opisu i dopasowywanie prawidłowego obrazka
- utrwalanie nazwy części garderoby

III tydzień: „Snowman – shape matching”
- wykonywanie poleceń nauczyciela,
- łączenie kształtów w pary, nazywanie ich.

IV tydzień: „I need…”
- utrwalanie słownictwa nt. zimowych ubrań,
- rozumienie poleceń w języku angielskim

STYCZEŃ


I tydzień: „Hello, Snowmen!”
- wprowadzenie słownictwa: hat, scarf, buttons
- Rozumienie poleceń: listen, draw, stick, colour

II tydzień: „A little snowflake”
- stosowanie przeciwieństw: up, down, hot, cold, big, small
- poznanie nowej piosenki

III tydzień: „My family – Grandma, Grandpa”
- przypomnienie nazw członków rodziny, wzbogacenie o kolejne
- utrwalenie części ciała
- liczenie w zakresie 10

IV tydzień: „Winter time!”
- utrwalenie nazw symptomów zimy
- gra planszowa „Snowmen Olaf”

GRUDZIEŃ


I tydzień: Revision b powtórzenie wiadomości, utrwalenie poznanych piosenek
ceL: powtarzanie rymowanki, prostych wierszyków, śpiewanie piosenek w grupie

II tydzień: I’m cold – wprowadzenie słownictwa związanego z zimą
cel: zapamiętanie słownictwa dot. zimowej odzieży, liczenie obiektów, samodzielne wypowiadanie prostych zdań: ‘My jumper is blue’, ‘My scarf is red’, ...

III tydzień: Christmas time! – poznanie piosenek o tematyce świątecznej, składanie życzeń
cel: uczestniczenie w improwizacjach ruchowych – witanie Mikołaja, składanie życzeń, doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej, śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej

IV tydzień: Presents under Christmas tree – przypomnienie nazw zabawek i figur geometrycznych, przeliczanie prezentów w zakresie 10
cel: zapamiętanie nazw kilku przedmiotów, uczestniczenie w zabawach ruchowych

PAŹDZIERNIK


1. „What colour is your toy?” - utrwalenie materiału dot. znajomości kolorów
2. „Make a circle big and small” – action song
3. „Walk, Hop and Stop!” - zajęcia multimedialne połączone z wykonywaniem ćwiczeń i nauką piosenki
4. „Autumn leaves are falling down” – poznanie nowej piosenki
5. „How many leaves are falling down?” – przeliczanie liści w zakresie 5


pm6-torun.pl