Język angielski w BAŃKOWICACH MYDLANYCH

Czerwiec


Tydzień I/II
Temat: "Dance, move and be happy" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Tydzień III/IV
Temat: "Hello summer" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek


Piosenki:

» My Happy Song «

» This Is A Happy Face «

Maj


Tydzień I/II
Temat: "Spring is here" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Tydzień III/IV
Temat: "I love mom and dad"- wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek


Piosenki:

» Butterfly Ladybug Bumblebee «

» Skidamarink A Dink A Dink «

Marzec


Tydzień I/II
Temat: "Open & shut" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Tydzień III/IV
Temat: "Count & move with animals"- wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek


Piosenki:

» Shake and Move Children's song «

» Open Shut Them «

» Five Little Ducks «

» Count And Move «

Luty


Tydzień I/II
Temat: "Let's dance" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Tydzień III/IV
Temat: "Let's count and move"- wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Styczeń


Tydzień I/II
Temat: "Snowman" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Tydzień III/IV
Temat: (ferie zimowe) "Winter holidays" - utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Piosenki:

» I'm A Little Snowman «

» Little Snowflake «

Grudzień


Tydzień I/II
Temat: "Winter time" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Tydzień III/IV
Temat: "Hello Santa" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Piosenki:

» Hello Reindeer, Goodbye Snowman «

Listopad


Tydzień I/II
Temat: "Colours" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Tydzień III/IV
Temat: "Family" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Piosenki:

» Baby Shark Dance «

» I See Something Blue «

» I See Something Pink «

Październik


Tydzień I/II
Temat: "If you're happy..." - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Tydzień III/IV
Temat: "How are you today?" - wprowadzenie nowych i utrwalenie wcześniej poznanych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Piosenki:

» If You're Happy «

» We all fall down «

Wrzesień


Tydzień I/II
Temat: "Hello, hello..." - poznanie podstawowych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Tydzień III/IV
Temat: "Make a circle" - poznanie i utrwalenie podstawowych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Piosenki:

» Hello Hello! «

» Make A Circle «

» Walking Walking «

» Freeze Dance «

» Bye Bye Goodbye «


pm6-torun.pl