Styczeń W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

PIERWSZA POMOC DLA WIEWIÓRKI RUDKI

MAM CZARODZIEJSKĄ RÓŻDŻKĘ

PORTRETY RODZINNE

PAŁACE I ZAMKIZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Rozwijanie zdolności dostrzegania i odtwarzania rytmów
* Rozwijanie umiejętności mówienia na określony temat, formułowanie zdań złożonych
* Nauka postawy asertywnej (ćwiczenia z kartami obejmujące głośne i wyraźne, a zarazem uprzejme mówienie: nie dziękuję, nie popychaj mnie,
* Rozumienie ,że można kulturalnie odmawiać i być członkiem społeczności
* Doświadczanie radości nie tylko z otrzymywania ale i z dawania. Wykonanie samodzielnie prezentów dla Babci i Dziadka, przygotowanie uroczystości w sali
* Wyrabianie szacunku do osób starszych
* Stosowanie form grzecznościowych w różnorodnych sytuacjach, wyrabianie umiejętności przyznawania się do błędu lub wyrządzonej szkody
* Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania ile zostało
* Wyrażanie swoich wrażeń i przeżyć związanych z odbiorem utworów literackich.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 21.01 2020 r.(wtorek) godz. 10:30
* Wycieczka do biblioteki
* Czytanie bajek przez rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”


pm6-torun.pl