Czerwiec W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

I. Lubimy podróże.

II. Oczami dziecka.

III. Wakacje bezpieczne i aktywne.ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* wdrażanie dzieci do dzielenia się indywidualnymi spostrzeżeniami
* rozwijanie zdolności manualnych
* budzenie aktywności twórczej
* doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
* doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się
* kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania
* rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami
* doskonalenie umiejętności w zakresie przeliczania, porównywania, klasyfikowania
* wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
* ukazywanie piękna przyrody i krajobrazów ziemi ojczystej


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów potrzebnych do zajęć i dekoracji
* Spotkanie z dj
* Pożegnanie 5 i 6 - latków
* Wyjście do filharmonii
* Rozmowy indywidualne i konsultacje w wyznaczonym terminie
* Zebranie z rodzicami
* Występ w Muzeum Etnograficznym-tańce wielkopolskie


pm6-torun.pl