Luty W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

PANI ZIMO, BIAŁĄ PRZYKRYJ SIĘ PIERZYNĄ

MÓWIĘ PIĘKNIE

OGRÓDEK W DONICZCE

PRZYJACIELE NATURYZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania oraz analizy tekstu literackiego;
* Doskonalenie umiejętności analizy słuchowej wyrazów, wyróżnianie głoski w nagłosie;
* Uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw zimowych w niebezpiecznych miejscach;
* Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych związanych z wysiewem roślin;
* Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za założone hodowle, podlewanie, prowadzenie obserwacji;
* Doskonalenie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania poprzez manipulowanie na konkretach;
* Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt, uwrażliwienie na trudny los zwierząt zimą;
* Uczenie osiągania satysfakcji ze sprawiania innym radości.


pm6-torun.pl