Wrzesień W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

DO PRZEDSZKOLA PRZYCHODZIMY, MAMY BARDZO DZIARSKIE MINY

DOKTOR MYŚLI GŁÓWKA

NA DRODZE CZY NA CHODNIKU PRZESTRZEGAM ZASAD BEZ LIKU

JUŻ JESIEŃ WKRACZA POWOLI I ZMIENIA LIŚCI KOLORYZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Nawiązanie kontaktów interpersonalnych w grupie;
* Nabywanie cierpliwości, łagodności i spokoju wewnętrznego i zewnętrznego podczas różnorodnych działań w przedszkolu;
* Uświadomienie dzieciom procesu dorastania i nabywania nowych umiejętności;
* Kształtowanie umiejętności rozpoznania i unikania zagrożeń; uczenie odpowiedzialności za własne postepowanie;
* Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i artykulacyjne;
* Kształtowanie atmosfery poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia w grupie;
* Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez prowadzenie prostych doświadczeń;
* Motywowanie do aktywności fizycznej;
* Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego.


pm6-torun.pl