Czerwiec W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

„Jak zostać sportowcem?" – tydzień z pasją

„I oto przyszło lato..."

„Odwiedzamy zwierzęta na wsi"

„Hej, na wakacje czas!"ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
* wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
* doskonalenie umiejętności dbania o higienę
* budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad
* kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec innych dzieci oraz dorosłych)
* wdrażanie do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
* poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik
* wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie
* poszerzanie wiadomości nt. dyscyplin sportowych
* utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt
* wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z podróżami
* rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań
* odkrywanie swoich mocnych stron i wzmacnianie poczucia własnej wartości


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Kontakt za pomocą e-maila grupowego, pomoc w gromadzeniu pomocy do zajęć/kącików, konsultacje
* Przestrzeganie zaleceń GIS
* „Dzień Dziecka"
* „Mam talent"


pm6-torun.pl