Wrzesień W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

JUŻ W PRZEDSZKOLU

TEN WSPANIAŁY DZIECIĘCY ŚWIAT

KODEKS BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA

JESTEM CZYSTY JESTEM ZDROWYZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi
* Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
* Wzbudzanie zaufania do nauczyciela i do rówieśników.
* Wyrabianie u dzieci poczucia odpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu
* Przypomnienie barw podstawowych i stopniowe poznawanie barw pochodnych.
* Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy.
* Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
* Poszerzanie słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
* Doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.
* Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.
* Rozwijanie i doskonalenie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Zebranie organizacyjne z rodzicami (termin zostanie podany w najbliższym czasie)
* Na zebraniu uzgodnimy wyprawkę 4 latka na rok szkolny 2019/2020
* Dostarczanie naturalnych okazów do kącika przyrody
* Wycieczka na skrzyżowanie


pm6-torun.pl