Maj W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

I. SŁYSZĘ, WIDZĘ, CZUJĘ, PRÓBUJĘ

II. NA LUDOWĄ NUTKĘ

III. KTO NAS KOCHA TAK JAK NIKT?

IV. W KRAINIE MARZEŃ, FANTAZJI I ZABAWZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej w zabawach i ćwiczeniach;
* Doświadczanie radości nie tylko z otrzymywania ale i z dawania. Wykonanie samodzielnie prezentów dla Mamy i Taty, przygotowanie programu artystycznego;
* Zwrócenie uwagi na zróżnicowanie regionów Polski;
* Kształtowanie życzliwej i serdecznej postawy wobec wszystkich ludzi; poznawanie przyczyn odmienności – np. należenie do innej rasy ludzkiej;
* Dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.
* Wyjaśnienie roli zmysłów w życiu człowieka; dbanie o higienę zmysłów.


pm6-torun.pl