Marzec W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

MAGICZNY AUTOBUS – podróż przez siedem kontynentów – EUROPA

KOSMICZNE OBSERWACJE

MALI EKOLODZY

ŚWIĘTA WIELKANOCNE Z JAJKIEM I ZAJĄCEMZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

* Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych
* Rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych
* Wzbogacenie czynnego i biernego słownika o zwroty i wyrażenia związane z kosmosem
* Wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
* Rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi
* Kształtowanie czynności samoobsługowych – nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku, zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie sztućców
* Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk
* Wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody
* Wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym


pm6-torun.pl