Maj W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

Kto ty jesteś? Polak mały!

Na wiejskim podwórku

Kocham Cię mamo i tato!

Wyprawa do ZooZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* zna i rozumie znaczenie polskich symboli narodowych
* traktuje z szacunkiem własny kraj i jego historię
* jest zainteresowane życiem zwierząt gospodarskich
* potrafi wyrażać swoje uczucia wobec najbliższych na wiele różnych sposobów (gestem, słowem, podarunkiem)
* rozumie pojęcie rodzina
* rozumie rolę mamy i taty w rodzinie
* odnosi się z szacunkiem do rodziców i ich pracy
* rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, w ogrodzie przedszkolnym, podczas zabaw, spacerów, wycieczek
* kształtuje nawyki prozdrowotne


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do zajęć
* Przegląd Piosenki Ekologicznej „Wesoły Pałacyk”
* Wyjazd do Wiejskiego Gospodarstwa Edukacyjnego „Babaluda” z okazji Dnia Dziecka
* Zajęcia ceramiczne z gliny
* Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty


pm6-torun.pl