Marzec W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

KOSMICZNE PRZYGODY (01.03 - 10.03)

POZNAJEMY ZAWODY (13.03 - 17.03)

ZABAWY NA KAŻDĄ POGODĘ (20.03 - 24.03)

PIĘĆ ZMYSŁÓW MAMY - ŚWIAT ODKRYWAMY (27.03 - 31.03)ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE: Dzieci będą:
* rozwijały zainteresowania literaturą i czytelnictwem
* doskonaliły sprawnośc ruchową,
* rozwijały umiejętności przeliczania, klasyfikowania i porównywania,
* usprawniały narządy artykulacyjne poprzez stosowanie cwiczeń oddechowych,
* doskonaliły sprawność manualną,
* rozwijały zmysły wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku
* rozbudzały ciekawość przyrodniczą i badawczą
* poznawały zawody , najbliższe otoczenie i miejsca użyteczności publicznej,
* rozwijały poczucie rytmu i utrwalały poznane piosenki i zabawy,
* rozwijały ekspresję twórczą: słowną i ruchową.


pm6-torun.pl