Kwiecień W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO, TYLE PÓL I ZWIERZĄT WKOŁO!

WIELKANOCNE TO PISANKI, WYKLEJANKI, MALOWANKIZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Wykorzystanie materiałów odpadowych w pracach plastycznych, np. gazety, rolki tekturowej itp.;
* Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i zainteresowań czytelniczych;
* Uważne słuchanie treści wierszy, opowiadań; doskonalenie umiejętności wypowiadania się, motywowanie do aktywności;
* Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikowania, porównywania i przeliczania;
* Przybliżenie dzieciom tematyki świąt wielkanocnych w nawiązaniu do ogólnopolskiej tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych.


pm6-torun.pl