Listopad W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

KREDKI, FARBY I PĘDZELKI – TO DOPRAWDY WYBÓR WIELKI

W PASTUSIOWEJ KRAINIE

JESIENNA SZARUGA

FESTIWAL ZABAWEKZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Inicjowanie działań wymagających współpracy i współdziałania
* Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
* Usprawnianie i wzmacnianie sprawności manualnej dłoni, palców
* Propagowanie zdrowego trybu życia; uświadomienie znaczenia aktywności ruchowej i higieny osobistej dla zdrowia organizmu
* Rozumienie potrzeby ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych
* Wzbogacanie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci
* Rozwijanie i doskonalenie prawidłowego oddechu, artykulacji i wymowy.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* 5.11.2019 Zajęcia plastyczne z gliną w Cafe Bajarka
* 8.11.2019 Dzień Niepodległości w przedszkolu – udział dzieci w uroczystości przedszkolnej (proszę o strój wizytowy)
* 14.11.2019 Emocjonalne stworki - teatrzyk w przedszkolu, oglądanie przedstawienia
* 19.11.2019 o godz. 14.15 Zajęcia warsztatowe dla rodziców
* 25.11.2019 Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu – prezentacja piosenek i wierszy związanych z w/w tematyką. Dzieci przynoszą ulubionego misia z domu
* Czytanie bajek przez rodziców udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom
* Dn. 18. 11. 2019. Na zajęcia z języka angielskiego proszę każde dziecko o przyniesienie pluszowego misia
i pozostawienie w przedszkolu na 1 tydzień. P. Małgosia


pm6-torun.pl