Wrzesień W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

Jestem przedszkolakiem

W przedszkolu jest miło i bezpiecznie

Lubię się bawić w przedszkolu

W przedszkolu nie jestem samZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
* wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
* rozwijanie dużej i małej motoryki
* poznaje swoją salę, nauczyciela, kolegów/koleżanki
* kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
* budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
* zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu
* wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
* rozwijanie mowy
* rozwijanie umiejętności nazywania kolorów
* kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę
* wdrażanie do uważnego słuchania
* rozumie proste polecenia w języku angielskim
* rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w sali, w ogrodzie przedszkolnym, podczas zabaw


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Współpraca z rodzicami : nawiązani kontaktu za pomocą e -maila grupowego, pomoc w gromadzeniu pomocy do zajęć
* Przestrzeganie zaleceń GIS
* Zebranie grupowe – organizacyjne
* Dzień Przedszkolaka
* Narodowy Dzień Sportu – spotkanie z koszykarzami „Twarde Pierniki”


pm6-torun.pl