Marzec W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

Kolorowa zabawa

Jestem muzykantem

Idziemy śladami wiosny

Zapach wiosnyZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory i kolory tęczy
* dostrzega różne odcienie danego koloru
* zna cechy charakterystyczne i nazwę aktualnej pory roku oraz miesiąca
* rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty muzyczne
* rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów muzycznych
* dostrzega piękno muzyki oraz emocje, jakie ona wyraża
* zna cykliczne następstwo pór roku
* rozpoznaje i nazywa rośliny rozwijające się wczesną wiosną
* rozpoznaje i nazywa kilka gatunków ptaków przylatujących wiosną do Polski
* rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, w ogrodzie przedszkolnym, podczas zabaw, spacerów, wycieczek
* kształtuje nawyki prozdrowotne
* prowadzi proste obserwacje przyrodnicze
* potrafi nazwać aktualną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
* zna nazwy i zastosowanie wybranych narzędzi ogrodniczych


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do zajęć
* Wyjazd na zajęcia edukacyjne na Barbarkę
* Audycja muzyczna „Wiosna w eterze”
* Wyjazd do teatru Baj Pomorski na przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”


pm6-torun.pl