Wrzesień W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

WITAMY PRZEDSZKOLE

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

NASZE ZABAWY

KAŻDY Z NAS JEST INNYZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

* Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych
* Rozwijanie dużej i małej motoryki
* Wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
* Kształcenie umiejętności okazywania emocji w sposób akceptowalny dla innych
* Rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi
* Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
* Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
* Wdrażanie do uważnego słuchania
* Kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w dostępnym zakresie
* Uwrażliwianie zmysłu dotyku i słuchu
* Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
* Rozwijanie naturalnej kreatywności w różnych formach aktywności


pm6-torun.pl