lISTOPAD W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

MALI STRAŻNICY KLIMATU

MUZYKA DESZCZOWYCH KROPLI

TROPICIELE ŚLADÓW

BAŚNIE I BAJECZKI Z PRZEDSZKOLNEJ PÓŁECZKIZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Tworzenie pozytywnej atmosfery w grupie poprzez wspólną zabawę;
* Rozwijanie sprawności ruchowej;
* Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej;
* Rozwijanie zainteresowania literą i wyrazem, doskonalenie umiejętności czytania globalnego wyrazów;
* Rozwijanie umiejętności tworzenia i wyodrębniania zbiorów;
* Rozbudzanie ciekawości świata i dociekliwości małego badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
* Wzbogacanie zasobu słownictwa, doskonalenie mowy komunikatywnej, poprawnej pod względem gramatycznym i artykulacyjnym podczas słuchania i omawiania treści utworów czytanych, opowiadań, wierszy.


pm6-torun.pl