Styczeń W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

Witajcie w naszej bajce…

Moja Babcia i mój Dziadek

Wesołe ferie zimowe” – 14 - 25.01.19r.

Czyj to dom?ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* stosuje w wypowiedziach nowo poznane wyrazy związane z książką: autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia
* potrafi opisać cechy charakterystyczne książki,
* rozumie stopnie pokrewieństwa występujące w rodzinie
* okazuje szacunek osobom starszym
* zna wybrane sporty zimowe
* zna różne znaczenia słowa dom
* rozpoznaje i nazywa domy wybranych gatunków zwierząt
* rozpoznaje i nazywa typy domów ludzi
* rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, w ogrodzie przedszkolnym, podczas zabaw, spacerów, wycieczek
* kształtuje nawyki prozdrowotne


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do zajęć
* Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka


pm6-torun.pl