Czerwiec W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

Dzień dziecka

Co w trawie piszczy

Bezpieczne wakacje

Pożegnanie przedszkolaZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi
* wykazuje się tolerancją
* zna swoje prawa i szanuje prawa innych dzieci
* podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
* rozpoznaje i nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne
* wykazuje się odpornością emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach – spokojnie czeka na swoją kolej, łagodnie reaguje w sytuacji przegranej
* umie pogratulować koledze wygranej
* potrafi poprawnie przeliczać i odróżnia liczenie błędne od poprawnego
* zna i rozumie pojęcie wysypisko śmieci
* zna sposoby postępowania w obliczu niebezpieczeństwa – powiadomienie dorosłych, telefony alarmowe- 112 wie, w jakich sytuacjach go użyć
* dostrzega regularność w przyrodzie w związku z następstwem pór roku
* stara się logicznie myśleć i wyciągać właściwe wnioski
* poznaje różne regiony Polski


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do zajęć
* Piknik rodzinny z udziałem rodziców
* Zebranie z rodzicami
* Udział z zakończeniu roku sześciolatków


pm6-torun.pl