Październik W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

Rodzina i ja

W drodze do przedszkola

Odgłosy z lasu

Dary Pani JesieniZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* potrafi przedstawić się imieniem i nazwiskiem
* rozumie pojęcie rodzina
* nazywa własne obowiązki domowe
* zna członków swojej rodziny
* umie wymienić imiona członków najbliższej rodziny
* rozpoznaje wybrane znaki drogowe i wie, co oznaczają (np. znaki informacyjne, ostrzegawcze)
* zna kolory sygnalizatora ulicznego i rozumie ich znaczenie
* posługuje się określeniami kierunku: prawo, lewo
* zna telefon alarmowy 112
* zna charakterystyczne cechy danej pory roku
* stosuje różne techniki plastyczne
* rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki warzyw i owoców
* zna i opisuje niektóre zjawiska atmosferyczne
* rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, w ogrodzie przedszkolnym, podczas zabaw, spacerów, wycieczek
* kształtuje nawyki prozdrowotne


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:
* Pomoc rodziców w gromadzeniu materiałów do zajęć
* Targi Zdrowej Żywności
* Pasowanie na przedszkolaka
* Spotkanie z policjantem
* Dzień Edukacji Narodowej


pm6-torun.pl