Luty W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

I. Jaki jest śnieg?

II. Mali badacze.

III. Wspólne zabawy.ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* wdrażanie dzieci do dzielenia się indywidualnymi spostrzeżeniami
* wdrażanie do słuchania krótkich utworów literackich
* organizowanie zabaw w kącikach zainteresowań i innych miejsc do zabaw
* rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez zabawy
* wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci
* doskonalenie umiejętności manualnych
* kształtowanie umiejętności dzielenia się własnymi spostrzeżeniami
* rozbudzanie zainteresowań dotyczących świata przyrody
* doskonalenie syntezy i analizy głoskowej
* rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
* doskonalenie umiejętności dotyczących bezpieczeństwa.
* doskonalenie umiejętności matematycznych w zakresie segregowania wg wielkości, przeliczania w zakresie 0-10
* nabywanie umiejętności ilustrowania ruchem


pm6-torun.pl