Listopad W BAŃKOWICACH MYDLANYCH

MÓJ DOM, MOJE MIASTO (02.11 - 10.11)

DAWNO, DAWNO TEMU (14.11 - 18.11)

PIĘĆ ZMYSŁÓW MAMY - ŚWIAT ODKRYWAMY (21.11 - 25.11)

WESOŁY PAŁACYK (28.11 - 30.11)ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE: Dzieci będą:
* rozwijały zainteresowania literaturą,
* doskonaliły sprawnośc ruchową,
* rozwijały umiejętności przeliczania, klasyfikowania i porównywania,
* usprawniały narządy artykulacyjne poprzez stosowanie cwiczeń oddechowych,
* doskonaliły sprawność manualną,
* rozpoznawały zmysły i rozumiały pojęcie “zmysłu”,
* rozwijały percepcję smakową i węchową,
* rozbudzały ciekawość badawczą,
* przestrzegały zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola i poza nim,
* poznawały najbliższe otoczenie, miejsca użyteczności publicznej,
* rozwijały poczucie rytmu i utrwalały poznane piosenki i zabawy,
* rozwijały ekspresję twórczą: słowną i ruchową.


pm6-torun.pl