Rekrutacja 2021 / 2022Uwaga!


Informujemy, iż elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od 22 lutego 2021r. do 10 marca 2021r. do godz.15:00.


Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie wniosków o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.


Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkola: » http://torun.przedszkola.vnabor.pl «


Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:
1) Wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
2) Określenia we wniosku kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (maksymalnie 5 przedszkoli);
3) Dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów.


W dniu 06.04.2021r. do godz. 12:00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola.


W terminie od 06.04.2021r. od godz. 12.00 do 14.04.2021r. do godz. 15:00 rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz.
Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.
W dniu 15.04.2021r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna przedszkola podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o wolnych miejscach.


» Komunikat o naborze do przedszkoli i klas pierwszych «

» Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia «

» Uchwała RMT «

» Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego «pm6-torun.pl