Rekrutacja 2022 / 2023UWAGA RODZICE !!!


Zebranie organizacyjne
dla rodziców dzieci 3-letnich
przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023
odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022r. o godz.16:30
w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ulicy Szosa Chełmińska 130.08.04.2022


Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.


» pokaż listy «


Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.


» pokaż listy «Rozpoczęcie rekrutacji


Informuję, że rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych rozpocznie się 14.02.2022r. i potrwa do 02.03.2022r. do godz.15.00.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie Nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2022r.


» pokaż dokument «


Dyrektor Przedszkola
Dorota Pesta

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2022 będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego:


» Otwórz link do strony elektronicznego naboru «


Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz wzory załączników do wniosku dostępne są na stronie elektronicznego naboru w zakładce Pliki do pobrania. Tam też znajdują się szczegółowe zasady rekrutacji.

Kryteria obowiązujące w rekrutacji określa uchwała nr 552/2017 Rady Miasta Torunia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
pm6-torun.pl