Rekrutacja 2021 / 2022Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022


Informujemy, iż zebrania dla rodziców nowo przyjętych planowane są w następujących terminach:
* 24.08.2021r. (wtorek), godz. 16:30 - dzieci 4-letnie
* 25.08.2021r. (środa), godz. 16:30 - dzieci 3-letnie


Ponadto w dniach 30.08 i 31.08 planowane są dni adaptacyjne według następującego harmonogramu:
* 30.08.2021r. w godzinach 11:30 - 12:30 - dla dzieci 4-letnich
* 31.08.2021r. w godzinach 10:30 - 11:30 - dla dzieci 3-letnich15 kwietnia 2021r.


» Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola «


Uwaga!


Informujemy, iż elektroniczna rekrutacja do przedszkoli trwa od 22 lutego 2021r. do 10 marca 2021r. do godz.15:00.


Obejmuje ona wprowadzanie danych dzieci do systemu i składanie wniosków o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.


Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkola: » http://torun.przedszkola.vnabor.pl «


Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:
1) Wypełnienia i złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola;
2) Określenia we wniosku kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (maksymalnie 5 przedszkoli);
3) Dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających spełnienia kryteriów.


W dniu 06.04.2021r. do godz. 12:00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola.


W terminie od 06.04.2021r. od godz. 12.00 do 14.04.2021r. do godz. 15:00 rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz.
Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola.
W dniu 15.04.2021r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna przedszkola podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informację o wolnych miejscach.


» Komunikat o naborze do przedszkoli i klas pierwszych «

» Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia «

» Uchwała RMT «

» Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego «pm6-torun.pl