Język angielski u PODUSZKOWCÓW

Grudzień


Miesiąc Temat Wprowadzone słownictwo Podstawowe zwroty
i wyrażenia
GRUDZIEŃ

(powtórzenie, utrwalenie
i poznanie
nowych zwrotów)
Christmas Christmas tree, Snowman, snow presents, Christmas, Reindeer, Santa Marry Christmas
Thank You
Winter Snow, snowflake, snowman Brr, It’s cold!
Look at me,
I’m…
Let’s dress up T-shirt, trousers, socks, jacket, shoes, hat Clothes Put on your/Take off
Utrwalenie poznanych zwrotów, piosenek
Materiały uzupełniające:
Piosenki: „I’m a Little Snowman”, ”, „Jingle Bells - Super Simple Songs”,„ Put On Your Shoes - Clothing Song for Kids”, „We Wish You A Merry Christmas - Super Simple Songs”, „Little snowflake”, „Peek-a-Boo - Mother Goose Club Songs for Children”

Nauczyciel prowadzący: Anna Sula


pm6-torun.pl