Język angielski u PODUSZKOWCÓW

Wrzesień


Miesiąc Temat Wprowadzone słownictwo Podstawowe zwroty
i wyrażenia
WRZESIEŃ

(wprowadzenie
podstawowych
zwrotów)
Hello! Hello, Bye-­‐bye, up, down;
imiona
Hello, everyone, Stand up,
Sit down, Bye-­‐ bye, everyone
Red and Blue Crayon, red, blue, one What’s this?
What colour is it?
It’s red/blue
Materiały uzupełniające:
Piosenki: „Hello, hello.” ; „Make a circle”, „Pink”

Nauczyciel prowadzący: Anna Sula


pm6-torun.pl