Język angielski u PODUSZKOWCÓW

Wrzesień


Tydzień I/II
Temat: "Hello, hello..." - poznanie podstawowych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Tydzień III/IV
Temat: "Make a circle" - poznanie i utrwalenie podstawowych zwrotów, piosenek i rymowanek.


Piosenki:

» Hello Hello! «

» Make A Circle «


pm6-torun.pl