OGŁOSZENIA W BAŃKOWICACH MYDLANYCHRekrutacja 2021 / 2022


Informujemy, iż elektroniczna rekrutacja do przedszkoli
trwa od 22 lutego 2021r. do 10 marca 2021r. do godz.15:00

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce » Rekrutacja 2021 / 2022 «Szanowni Państwo!


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu zaprasza rodziców na indywidualne konsultacje ze specjalistami w poradni.


» Pokaż: „Sobota dla rodzica” «Szanowni Państwo!


Ze względu na rozszerzającą się pandemię Covid-19 zaszła potrzeba zmian w prowadzeniu zajęć logopedycznych. Do końca października br. otrzymacie Państwo ode mnie, drogą e-mailową informację z diagnozą logopedyczną wraz z zaleceniami. W e-mailach wyjaśnię jakie procedury będą obowiązywały na zajęciach.

Uwaga!
W tym roku szkolnym nie mogę przekazywać Państwu zadań do automatyzacji w formie papierowej, zatem proszę nie przynosić teczek logopedycznych do przedszkola.


Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia,
logopeda - Hanna MuchewiczUWAGA RODZICE !!!


Uprzejmie informuję, iż na zebraniu z Radą Rodziców w dniu 06.10.2020r. zostały podjęte następujące decyzje:

1) Pozostała kwota ze składek na Radę Rodziców z poprzedniego roku szkolnego 2019/2020 zostaje przeznaczona na organizację zajęć rytmiczno - ruchowych dla wszystkich dzieci w okresie od września 2020r. do czerwca 2021. Koszt miesięczny zajęć z rytmiki to 800,00zł. , w przeliczeniu na 1 dziecko wynosi 8,00zł.
Poza tym zostały zakupione również dla dzieci czekoladki na "Dzień Przedszkolaka" oraz puzzle piankowe jako podkładki do siedzenia na podłodze.

2) Rodzice, którzy nie dokonali wpłat za poprzedni rok szkolny za okres od września 2019r. do końca marca 2020r. proszeni są o uregulowanie zaległych kwot (35,00zł/miesiąc od dziecka) do 12 października 2020r. Wpłat można dokonywać u intendentki przedszkola (w podpisanej kopercie z imieniem i nazwiskiem dziecka) lub u przedstawicieli Rady Rodziców z danego oddziału.

3) Składki na Radę Rodziców wpłacone do końca roku (za miesiące: IV,V,VI) zostaną przeniesione na nowy rok szkolny 2020/2021 (na miesiące: X,XI,XII,I,II). Dopiero od miesiąca marca 2021r. należy wpłacać po 20,00zł u przedstawiciela Rady Rodziców z danego oddziału.

4) Planowana jest organizacja uroczystości i zakup prezentów dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 (Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki, Gwiazdor, Bal Karnawałowy, Dzień Dziecka, Pożegnanie 6-latków) z zachowaniem reguły, że w każdej grupie oddzielnie. W związku z tym przedstawiciele Rady Rodziców z poszczególnych oddziałów będą dokonywać zbiórki pieniędzy od rodziców w kwocie 20,00zł. miesięcznie od dziecka. Szczegóły zostaną przekazane przez reprezentantów Rady Rodziców na wskazane e maile.


Dorota Pesta
Dyrektor Przedszkola


Drodzy Rodzice!


Do połowy października br. będą trwały przesiewowe badania logopedyczne wszystkich dzieci. Badaniu podlega m.in.: rozumienie mowy, budowa i sprawność narządów artykulacyjnych, mowa swobodna oraz wymowa poszczególnych głosek.

Po badaniu, do końca października otrzymacie Państwo informację dotyczącą diagnozy. Od połowy października tj. od 19.10.2020 r. rozpoczną się zajęcia logopedyczne tj. kontynuacja terapii dla dzieci dwóch najstarszych grup czwartki „Ślimakowo”, piątki „Wypożyczalnia skrzydeł”. Dzieci 5-letnie z wadami wymowy, będą przyjmowane na terapię logopedyczną sukcesywnie, w miarę zwalniania się miejsc.

Przypominam o przynoszeniu, w dniu terapii Teczek Logopedycznych, w których jest skoroszyt z kartami pracy (zadaniami domowymi) z zeszłego roku – kontynuacja terapii. Teczki proszę zostawiać w szatni, w półce dziecka. Po południu lub następnego dnia należy zabrać teczkę do domu, by systematyczne trenować narządy mowy i wywołane głoski.


Pozdrawiam serdecznie
logopeda Hanna Muchewicz


UWAGA RODZICE !!!


W związku ze zwiększeniem zachorowalności w naszym kraju i w regionie na koronawirusa COVID 19 wprowadza się od dnia 01.10.2020r. w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu dodatkowe obostrzenia podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz korzystania z placu zabaw:

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola wyłącznie do godz. 8:30, odbiór dzieci z przedszkola od godz. 14:00.
2. Rodzic/ prawny opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola w godzinach porannych i po dokonaniu pomiaru temperatury przekazuje dziecko osobie dyżurującej -pracownikowi przedszkola, który pomaga w rozbieraniu się dziecku w szatni i zaprowadza je do sali zajęć. Rodzice mogą przebywać tylko w małym korytarzu (w wejściu do przedszkola) w bezpiecznym odstępie 1.5 m i nie mają możliwości wchodzenia na teren placówki.
3. Podczas odbioru dzieci z przedszkola należy zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi przedszkola. Dzieci będą wywoływane przez wideomofon przez pracownika przedszkola, zostanie ubrane przez niego w szatni i następnie przekazane rodzicowi/ prawnemu opiekunowi oczekującemu w małym korytarzu przy wejściu do przedszkola.
4. Rodzice/ prawni opiekunowie oraz inne osoby z zewnątrz, które będą chciały wejść na teren przedszkola w celu załatwienia spraw zostaną wpisane do Księgi odwiedzin, która znajduje się w hollu przedszkola.
5. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw i urządzeń terenowych po odebraniu dziecka z przedszkola.
Osoby odbierające dziecko z przedszkola proszone są o bezzwłoczne opuszczenie terenu przedszkola.


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUwaga rodzice !!!


Informujemy, iż w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu nie ma możliwości ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków w systemie grupowym na rok szkolny 2020/2021.

Zachęcamy rodziców do indywidualnego wyboru firmy ubezpieczeniowej i dokonania jak najszybszego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUWAGA RODZICE !!!


Proszę o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi na czas pandemii, które znajdują się poniżej.


» PROCEDURA SZYBKIEGO OBIEGU INFORMACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI «


» Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu «SZANOWNI RODZICE !!!


W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. do przedszkola będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

W przypadku stwierdzonej u dziecka alergii i występujących u niego z tego tytułu oznak w postaci np. kataru, kaszlu, duszności zobowiązuje się rodziców do pozyskania zaświadczenia od lekarza potwierdzającego ten stan.

Zaświadczenie należy dostarczyć do wychowawców grup w dniu kiedy dziecko po raz pierwszy zostanie przyprowadzone do przedszkola.

Nie dostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało natychmiastowym odbiorem dziecka z przedszkola w przypadku zauważonych objawów chorobowych.SZANOWNI RODZICE !!!


Informujemy, iż od dnia 01.09.2020r. przedszkole przyjmuje wszystkie dzieci zapisane na rok szkolny 2020/2021. Przedszkole czynne jest w godzinach 6:00 - 16:30.
Przedszkole funkcjonuje nadal w „reżimie sanitarnym” zgodnie z Procedurami dostępnymi na stronie internetowej przedszkola oraz Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02 lipca 2020r.
Prosimy osoby przyprowadzające i odbierające dzieci o zakładanie maseczek zakrywających nos i usta oraz dezynfekcję rąk przy wejściu do przedszkola.

Prosimy również o zachowanie dystansu 2 m pomiędzy osobami i ograniczenie liczby osób w szatni (2 osoby dorosłe i 2 dzieci).

Informujemy również, że kontakt z przedszkolem jest możliwy telefonicznie lub poprzez e-mail.


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6 w ToruniuUWAGA RODZICE !!!


W aktualnościach na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zamieszczony komunikat pn. „Aplikacja Prote Go Safe - wspólny List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców”.
Załącznikiem do komunikatu jest list wspólny Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego adresowany do rodziców i opiekunów uczniów zachęcający do zainstalowania na telefonie komórkowym aplikacji Prote Go Safe. To narzędzie informuje o możliwym kontakcie z osoba zakażoną.


» www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe «Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Toruniu na czas trwania stanu epidemii


» Pokaż ofertę «Jak chronic się przed koronawirusem?


» Pokaż szczegóły «pm6-torun.pl