OGŁOSZENIA W BAŃKOWICACH MYDLANYCHUWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu został zainstalowany system kodowania drzwi wejściowych uniemożliwiający dzieciom samodzielne wyjście z budynku. Prosimy rodziców/prawnych opiekunów o zamykanie zasuwki znajdującej się na bramce wejściowej w momencie przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

Prosimy również rodziców o zwracanie uwagi podczas przebywania z dziećmi na placu zabaw przed przedszkolem o czujność czy dzieci bawiące się znajdują się pod opieką osób dorosłych czy samodzielnie. W przypadku zauważenia dziecka bez opieki prosimy o natychmiastowe przyprowadzenie dziecka do przedszkola i zgłoszenie pracownikom przedszkola tego faktu.UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż w najbliższym czasie planowane są następujące zadania ze składek na Radę Rodziców:

* 24.01.2020r. (piątek) - audycja muzyczna dla dzieci pt. „Karnawałowy saksofon”. Zajęcia poprowadzą muzycy z Akademii „Wszyscy tworzymy sztukę”,

* 10.02.2020r. (poniedziałek) - Bal Karnawałowy z wodzirejem,

* 12.02.2020r. (środa) - warsztaty plastyczne „Żelowe świece”. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez plastyków z „Kreatywnej planety”,

* 14.02.2020r. (piątek) - audycja muzyczna pt. „Muzyka Dalekiego Wschodu”.
UWAGA RODZICE!!!


W związku z kolejnym zgłoszeniem przez rodzica dotyczącym wystąpienia wszawicy u dziecka w grupie 4-5 latków zaleca się, aby rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola dokonali w najbliższym czasie kontroli czystości głowy.
W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka zobowiązuje się rodziców/opiekunów do niezwłocznego podjęcia działań higienicznych, poprzez zastosowanie dostępnych w aptekach preparatów , wyczesanie włosów specjalnym gęstym grzebieniem oraz przerwę w uczęszczaniu dziecka do przedszkola, aż do zakończenia kuracji.pm6-torun.pl