OGŁOSZENIA W BAŃKOWICACH MYDLANYCHUWAGA RODZICE !!!


Prosimy o dokonywanie zapisów dzieci
na dzień 02.05.2024r. (czwartek)
ze względu na zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy przedszkola
i zaprowiantowanie dzieci.

Przedszkole pełni w tym dniu dyżur
tylko dla rodziców pracujących.


Lista wyłożona jest w hollu przedszkola
do dnia 24.04.2024r.UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż w dniu 16.04.2024r. (wtorek) od godz. 9:00 będą odbywały sią zajęcia warsztatowe na temat „Obrazy z mchu chrobotek” dla dzieci z 3 grup: „Poduszkowce”, „Bańkowice mydlane”, „Wypożyczalnia skrzydeł”.

Koszt zajęć: 27,00 zł. od dziecka.
Dzieci, które będą nieobecne w tym dniu w przedszkolu otrzymają materiały do wykonania pracy plastycznej w domu.

Zadanie realizowane w uzgodnieniu z Radą Rodziców.Zdjęcia dzieci


UWAGA RODZICE !!!
Informujemy, iż w dniu 13.03.2024r. (środa) od godz. 9:00 będą wykonywane zdjęcia dzieci w ramach sesji Wiosenno - Wielkanocnej. Prosimy o odpowiedni ubiór dzieci.


» pokaż plakat informacyjny «UWAGA RODZICE !!!

Działając na podstawie art. 22b ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu z dniem 07.02.2024r. wprowadza do stosowania „Standardy ochrony dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu”, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie odpowiednich działań w interesie dzieci.

„Standardy ochrony dzieci” znajdują się w Zakładce „O NAS” oraz w holu przedszkolu w teczce kontaktowej „Artykuły da rodziców”.

Z treścią Standardów zostaną Państwo zapoznani na zebraniach grupowych , potwierdzeniem tego faktu będzie złożenie podpisu na listach przygotowanych przez nauczycielki.

Rodziców, którzy nie będą uczestniczyli w zebraniu prosimy o indywidulane zapoznanie się z ich treścią i złożenie czytelnego podpisu na liście u nauczycielek grup w terminie do dnia 15.03.2024r.UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż jest możliwość zakupu zdjęć dzieci z Balu Karnawałowego, który odbył się w dniu 26.01.2024r.
Cena zdjęć:
• portretowe (komplet 3 szt.)- 43,00 zł.
• grupowe 1 szt. – 26,00 zł.

W przypadku zakupu zdjęć portretowych i zdjęcia grupowego jednocześnie łączna kwota wynosi- 52,00 zł.

Zdjęcia są do nabycia od dnia 08.02.2024r. u osób pełniących dyżur w hollu przedszkola.
Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty za zdjęcia.UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż na okres ferii zimowych, tj. od 12.02.2024r. do 23.02.2024r. nie ma prowadzonych zapisów dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Toruniu.

Organizacja pracy z dziećmi zaplanowana jest w oparciu o doświadczenie z poprzednich lat szkolnych.

Ze względu na urlopy wypoczynkowe pracowników przedszkola w okresie ferii zimowych będą funkcjonowały 3 oddziały i grupy będą łączone.Przerwa wakacyjna


Informujemy, iż przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Toruniu
będzie trwała w okresie
od 22.07.2024r. do 18.08.2024r. (19 dni roboczych).


W tym terminie nie przewiduje się przedszkoli zastępczych, rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie.


Podstawa:
Zarządzenie nr 305 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.11.2023r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.


» Pokaż Zarządzenie 305 PMT «Kalendarze

Informujemy, iż od dnia 27.11.2023r. jest możliwość zakupu kalendarzy na 2024r. ze zdjęciem dziecka.
Koszt: 52,00 zł.
Kalendarze są do wglądu i zakupu u Pań pełniących dyżur w holu przedszkola.
Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, iż jest możliwość zakupu zdjęć wykonanych w dniu 20.10.2023r. podczas sesji zdjęciowej „Jesienne portrety”.
Cena zdjęć (komplet) : 2 zdjęcia 15x21 plus 1 zdjęcie 46x32- 46,00zł.
Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty w kopercie z nazwiskiem i imieniem dziecka.
Zdjęcia są dostępne u pracowników pełniących dyżur w holu przedszkola.
Zdjęcia wykonała firma Pro- Art z Gdańska.


pm6-torun.pl