Personel przedszkola


Kadra pedagogiczna


* mgr Dorota Pesta- dyrektor, nauczyciel dyplomowany
* mgr Hanna Szmytkowska - nauczyciel dyplomowany
* mgr Małgorzata Łatkowska - nauczyciel dyplomowany
* mgr Aneta Siwiec - nauczyciel mianowany
* mgr Małgorzata Falkowska - nauczyciel mianowany
* mgr Justyna Polarek- Dankowska - nauczyciel mianowany
* mgr Anna Sula - nauczyciel mianowany
* mgr Hanna Muchewicz - logopeda, nauczyciel dyplomowany
* mgr Magdalena Jankowska - nauczyciel kontraktowy
* mgr Sylwia Dulczewska - nauczyciel kontraktowy
* mgr Klaudia Kawecka - nauczyciel stażysta


Pracownicy administracyjno - obsługowi


* Iwona Rewer - specjalista d.s. kadr
* Alicja Karczewska - starszy intendent
* Barbara Błaszkowska - kucharz
* Iwona Ostolska - woźna oddziałowa
* Małgorzata Olkowska - pomoc nauczyciela
* Anna Kowalska - woźna oddziałowa
* Anna Żurawska - woźna oddziałowa
* Danuta Lewandowska - woźna oddziałowa
* Zbigniew Lipiński - woźny, ogrodnik
* Milena Stolarczyk - pomoc kuchenna
pm6-torun.pl