Personel przedszkola


Kadra pedagogiczna


* mgr Dorota Pesta- dyrektor, nauczyciel dyplomowany
* mgr Beata Pieczewska - nauczyciel dyplomowany
* mgr Hanna Szmytkowska - nauczyciel dyplomowany
* mgr Małgorzata Łatkowska - nauczyciel dyplomowany
* mgr Aneta Siwiec - nauczyciel mianowany
* mgr Małgorzata Falkowska - nauczyciel mianowany
* mgr Justyna Polarek- Dankowska - nauczyciel mianowany
* mgr Anna Sula - nauczyciel mianowany
* mgr Hanna Muchewicz - logopeda, nauczyciel dyplomowany
* mgr Monika Kamińska - katecheta, nauczyciel kontraktowy
* Magdalena Jankowska - nauczyciel kontraktowy


Pracownicy administracyjno - obsługowi


* Iwona Rewer - specjalista d.s. kadr
* Alicja Karczewska - starszy intendent
* Barbara Błaszkowska - kucharz
* Iwona Ostolska - pomoc kuchenna
* Małgorzata Olkowska - woźna oddziałowa
* Anna Kowalska - woźna oddziałowa
* Anna Żurawska - woźna oddziałowa
* Danuta Lewandowska - woźna oddziałowa
* Zbigniew Lipiński- woźny, ogrodnik
pm6-torun.pl