Plebiscyt "Przedszkole Roku"


Z przyjemnością prezentujemy list
związany ze zgłoszeniem przedszkola
do nagrody w plebiscycie "Przedszkole Roku":


» pokaż list «


Zachęcamy do śledzenia aktualnych wyników głosowania na stronie:


» www.pomorska.pl/przedszkole-roku «EKOKONKURS


Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się do udziału w V edycji konkursu „Zbieramy makulaturę (i nie tylko)-Ekokonkurs” organizowanego przez Prezydenta Miasta Torunia.


Konkurs trwa w okresie od 01 października do 30 kwietnia 2022r.


Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu zgłosiło swój udział w konkursie w zakresie:
- zbiórki makulatury
- zbiórki nakrętek
- zbiórki puszek aluminiowych
W związku z powyższym bardzo prosimy rodziców o dostarczanie w.w. produktów do przedszkola.
Makulaturę należy gromadzić w niebieskim pojemniku MPO ustawionym na placu zabaw, natomiast nakrętki i puszki do kartonów w hollu przedszkola.


O wygranej w konkursie decyduje ilość zebranych surowców !!!

Dyrektor Przedszkola
Dorota Pesta


» Informacje «

» Regulamin «Grant dla przedszkola w formie Vouchera


W marcu 2021r. przedszkole wzięło udział w Konkursie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo - ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z tym został przyznany grant dla przedszkola w formie Vouchera w kwocie 3 000,00 zł. na przygotowanie i realizację zadania pn. „Lekcja dendrologii dla przedszkolaków”.

Projekt „Lekcja dendrologii dla przedszkolaków” ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu w zakresie różnorodności biologicznej poprzez zapoznanie ich z drzewostanem znajdującym się na terenie placówki, wiekiem drzew i ich znaczeniem dla środowiska przyrodniczego i ludzi. Realizacja projektu pomoże w formowaniu u dzieci wrażliwości na piękno i różnorodność przyrody a także postawy odpowiedzialności za jej ochronę. W przeciągu pięciu miesięcy, od maja do września 2021 roku, dzieci będą uczestniczyły w różnych aktywnościach m.in. zajęciach terenowych z edukatorem ekologicznym, będą współtworzyły album przyrodniczy, zaprojektują ulotki na temat ochrony i znaczenia drzew dla świata przyrody i ludzi, wezmą udział w Przedszkolnym Dniu Drzewa.

Dyrektor Przedszkola
Dorota Pesta

UWAGA RODZICE !!!


W związku ze zwiększeniem zachorowalności w naszym kraju i w regionie na koronawirusa COVID 19 wprowadza się od dnia 01.10.2020r. w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu dodatkowe obostrzenia podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz korzystania z placu zabaw:

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola wyłącznie do godz. 8:30, odbiór dzieci z przedszkola od godz. 14:00.
2. Rodzic/ prawny opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola w godzinach porannych i po dokonaniu pomiaru temperatury przekazuje dziecko osobie dyżurującej -pracownikowi przedszkola, który pomaga w rozbieraniu się dziecku w szatni i zaprowadza je do sali zajęć. Rodzice mogą przebywać tylko w małym korytarzu (w wejściu do przedszkola) w bezpiecznym odstępie 1.5 m i nie mają możliwości wchodzenia na teren placówki.
3. Podczas odbioru dzieci z przedszkola należy zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi przedszkola. Dzieci będą wywoływane przez wideomofon przez pracownika przedszkola, zostanie ubrane przez niego w szatni i następnie przekazane rodzicowi/ prawnemu opiekunowi oczekującemu w małym korytarzu przy wejściu do przedszkola.
4. Rodzice/ prawni opiekunowie oraz inne osoby z zewnątrz, które będą chciały wejść na teren przedszkola w celu załatwienia spraw zostaną wpisane do Księgi odwiedzin, która znajduje się w hollu przedszkola.
5. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw i urządzeń terenowych po odebraniu dziecka z przedszkola.
Osoby odbierające dziecko z przedszkola proszone są o bezzwłoczne opuszczenie terenu przedszkola.


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUWAGA RODZICE !!!


Proszę o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi na czas pandemii, które znajdują się poniżej.


» PROCEDURA SZYBKIEGO OBIEGU INFORMACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI «


» Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu «SZANOWNI RODZICE !!!


W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. do przedszkola będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

W przypadku stwierdzonej u dziecka alergii i występujących u niego z tego tytułu oznak w postaci np. kataru, kaszlu, duszności zobowiązuje się rodziców do pozyskania zaświadczenia od lekarza potwierdzającego ten stan.

Zaświadczenie należy dostarczyć do wychowawców grup w dniu kiedy dziecko po raz pierwszy zostanie przyprowadzone do przedszkola.

Nie dostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało natychmiastowym odbiorem dziecka z przedszkola w przypadku zauważonych objawów chorobowych.UWAGA RODZICE !!!


W aktualnościach na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zamieszczony komunikat pn. „Aplikacja Prote Go Safe - wspólny List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców”.
Załącznikiem do komunikatu jest list wspólny Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego adresowany do rodziców i opiekunów uczniów zachęcający do zainstalowania na telefonie komórkowym aplikacji Prote Go Safe. To narzędzie informuje o możliwym kontakcie z osoba zakażoną.


» www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe «UWAGA NA KLESZCZE!


» Kleszcze - jak się przed nimi chronić? (pdf) «

» Co zrobić, gdy kleszcz nas dopadł? (pdf) «Jak chronic się przed koronawirusem?


» Pokaż szczegóły «Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «
pm6-torun.pl