UWAGA RODZICE !!!


Zwracamy się do Państwa z prośbą
o przekazanie odpisu w wysokości 1% rocznego podatku za 2018r.
dla Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu.
Chcąc przekazać 1% podatku dla przedszkola mogą Państwo tego dokonać
za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.


» Pokaż szczegóły «


Szczegóły wypełnienia PIT-u podajemy poniżej w przykładowym dokumencie:

Z chwilą przekazania przez Państwa 1 % odpisu od podatku
prosimy o wypełnienie informacji - oświadczenia i złożenie go w przedszkolu
(oświadczenia dostępne są również w hollu przedszkola).


» Pokaż informację - oświadczenie «


Zebrane środki finansowe z tego tytułu
zostaną przeznaczone na sprzęt terenowy oraz pomoce dydaktyczne.


Klauzula informacyjna


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako "RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.


» Pokaż klauzulę informacyjną «


Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «


Przerwa wakacyjna


Przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu
będzie trwała w terminie
od 08.07.2019r. do 02.08.2019r.
pm6-torun.pl