UWAGA! Przerwa wakacyjna!


Informujemy, iż przerwa wakacyjna
w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu
będzie trwała w terminie
od 29.06.2020r. do 26.07.2020r.


Jednocześnie informujemy iż do dnia 24.12.2019r. należy złożyć deklarację dotyczącą zapisania dziecka do przedszkola zastępczego podczas trwania przerwy wakacyjnej w naszym przedszkolu.
Deklaracje zostaną wyłożone w hollu przedszkola w dniu 02.12.2019r.


» Skan Zarządzenia Prezydenta «UWAGA RODZICE!!!


Informujemy, iż w dniu 06.11.2019r. została przekazana informacja z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dotycząca kwoty odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu.
Prezydium Zarządu Toruńskiego stowarzyszenia Pomocy Szkole Uchwałą Nr 1 z dnia 10.10.2019r. przyznało dla przedszkola darowiznę w wysokości 1.066,14 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt sześć złotych 14/100).
Powyższa kwota zostanie wydana na zakup pomocy dydaktycznych dla wszystkich grup (w tym zabawek do kącików zainteresowań).

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które dokonały odpisu 1% podatku dochodowego za 2018r. dla Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu!!!


Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «
pm6-torun.pl