UWAGA RODZICE!

Informujemy, iż od dnia 18.05.2020r. w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Toruniu odbywają się zajęcia wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze dla dzieci zgłoszonych do poszczególnych grup.

Dla dzieci pozostających w domu nauczycielki przedszkola będą zamieszczały propozycje zabaw w formie pracy zdalnej „kształcenia na odległość” na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Zostań w domu”.

Dorota Pesta
Dyrektor przedszkolaUWAGA RODZICE!

Prosimy o zapoznanie się rodziców/prawnych opiekunów z „Procedurami bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu w okresie pandemii COVID-19”.» Procedury biezpiecznych i higienicznych warunków pobytu (pdf) «Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
od dnia 18.05.2020r. jest czynne w godzinach
6:30 - 16:00.Powrót dzieci do przedszkola!

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, iż rodzice/prawni opiekunowie którzy są zainteresowani powrotem dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu proszeni są o wypełnienie „Wniosku o powrót dziecka do przedszkola”, który znajduje się na stronie internetowej przedszkola (poniżej).
Wniosek należy wydrukować, uzupełnić, wykonać scan dokumentu i przesłać na e-mail przedszkola: przedszkole06@poczta.onet.pl

Dorota Pesta
Dyrektor przedszkola


» Wniosek o powrót dziecka do przedszkola (pdf) «
» Wniosek o powrót dziecka do przedszkola (docx) «Rekrutacja 2020 / 2021


Listy dzieci przyjetych i nieprzyjętych do przedszkola» Pokaż listę kandydatów przyjętych i nieprzyjetych w postępowaniu rekrutacyjnym «Rekrutacja 2020 / 2021


Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola» Pokaż listę dzieci... «

» Obowiązkowe potwierdzenie woli... «SZANOWNI RODZICE !!!


Zachęcamy Państwa do ciekawego, aktywnego spędzania wolnego czasu w domu ze swoimi dziećmi. Na stronie internetowej naszego przedszkola od poniedziałku 23.03.2020r. znajdą Państwo w zakładkach „Zostań w domu” propozycje zabaw i zadań opracowane przez nauczycielki poszczególnych oddziałów.

Informujemy również, ze kontakt z przedszkolem jest możliwy telefonicznie lub poprzez e- mail.


Dyrektor, Rada Pedagogiczna
Przedszkola Miejskiego Nr 6
w ToruniuJak chronic się przed koronawirusem?


» Pokaż szczegóły «Szanowni Rodzice !!!


Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o przekazanie 1 % podatku na rzecz naszego przedszkola.

Pozyskane środki zostaną wydane na malowanie pomieszczenia szatni,
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dzieci.


JEŻELI ZDECYDUJĄ SIĘ PAŃSTWO
PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA NASZE PRZEDSZKOLE
PROSIMY O WYPEŁNIENIE CZĘŚCI „K” ORAZ „L” ROZLICZENIA PIT ZA ROK 2019:


- Część „K” rubryka 132 nr KRS: 0000121592, rubryka 133: kwota  odpisu 1% podatku

- Część „L” rubryka 134: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 im. Wandy Chotomskiej, ul. Szosa Chełmińska 130, 87-100 TORUŃ

» załącznik 1 «

» załącznik 2 «Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «
pm6-torun.pl