Klauzula informacyjna


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako "RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.


» Pokaż klauzulę informacyjną «


UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż w najbliższym czasie planowane są następujące zadania ze składek na Radę Rodziców:
1) 06.06.2018r. (środa) - Zajęcia plastyczne warsztatowe dla dzieci 5-6 letnich w Fundacji Alternatywnej w Toruniu.
2) 08.06.2018.r (piątek) - Zajęcia plastyczne warsztatowe dla dzieci 6-letnich w Fundacji Alternatywnej w Toruniu.
3) 12.06.2018r. (wtorek) - Zajęcia plastyczne warsztatowe dla dzieci 3-letnich w Fundacji Alternatywnej w Toruniu.
4) 13.06.2018r. (środa) - Zajęcia plastyczne warsztatowe dla dzieci 5-letnich w Fundacji Alternatywnej w Toruniu.
5) 19.06.2018r. - Uroczystość pożegnania dzieci 6-letnich z p-lem, wręczenie upominków.
6) 21.06.2018r. - Uroczystość pożegnania dzieci 5-6 letnich z p-lem, wręczenie upominków.
7) 21.06.2018r. - Koncert muzyczny dla wszystkich dzieci pt. "30 minut dookoła świata".
8) 22.06.2018r. - Wyjazd wszystkich dzieci do teatru "Baj Pomorski" na spektakl teatralny pt. "Literkowo".


Przerwa wakacyjna - 2018


Przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu
będzie trwała w terminie od 25.06.2018r. do 19.08.2018r.


» Pokaż harmonogram przerw wakacyjnych «


Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu


1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.
2. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia miesiąca celem naliczenia odpłatności.
3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas niobecności dziecka proszę dostarczyć do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca nauczycielowi grupy.
4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia lekarskiego do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca jest warunkiem dokonania zwrotu za świadczenia przedszkola. W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.
5. Rodzicom przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnej stawki żywieniowej.
pm6-torun.pl