UWAGA RODZICE !!!


Zwracamy się do Państwa z prośbą
o przekazanie odpisu w wysokości 1% rocznego podatku za 2018r.
dla Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu.
Chcąc przekazać 1% podatku dla przedszkola mogą Państwo tego dokonać
za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.


» Pokaż szczegóły «


Szczegóły wypełnienia PIT-u podajemy poniżej w przykładowym dokumencie:

Z chwilą przekazania przez Państwa 1 % odpisu od podatku
prosimy o wypełnienie informacji - oświadczenia i złożenie go w przedszkolu
(oświadczenia dostępne są również w hollu przedszkola).


» Pokaż informację - oświadczenie «


Zebrane środki finansowe z tego tytułu
zostaną przeznaczone na sprzęt terenowy oraz pomoce dydaktyczne.


Klauzula informacyjna


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako "RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.


» Pokaż klauzulę informacyjną «


Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «


Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu


1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.
2. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia miesiąca celem naliczenia odpłatności.
3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas niobecności dziecka proszę dostarczyć do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca nauczycielowi grupy.
4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia lekarskiego do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca jest warunkiem dokonania zwrotu za świadczenia przedszkola. W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.
5. Rodzicom przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnej stawki żywieniowej.
pm6-torun.pl