List nominacyjnyPrzerwa wakacyjna


Przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu
będzie trwała w terminie od 25.06.2018r. do 31.08.2018r.
W tym okresie planowany jest Kompleksowy remont kuchni wraz z zapleczem.
Istnieje możliwość zapisania dziecka do przedszkoli zastępczych
w miesiącach maj, czerwiec 2018r.


Zbieramy makulaturę


Informujemy , iż przedszkole przystąpiło do udziału w konkursie „Zbieramy makulaturę” pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia. W związku z tym zachęcamy rodziców i dzieci do przynoszenia papieru i tektury powiązanej sznurkami, wstążkami w paczki do przedszkola w każdą środę tygodnia. Paczki z makulaturą należy składować do wystawionego na placu zabaw BIG BAG-a.

Konkurs trwa od 16.10.2017r. do 30.04.2018r.
Dla placówek, które zbiorą najwięcej makulatury czekają atrakcyjne nagrody finansowe ufundowane przez Urząd Miasta Torunia. Głównym celem konkursu jest promowanie postaw proekologicznych, w tym poszerzanie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami.

Zachęcamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w zbiórce makulatury!!!!!


Zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu


1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.
2. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia miesiąca celem naliczenia odpłatności.
3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas niobecności dziecka proszę dostarczyć do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca nauczycielowi grupy.
4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia lekarskiego do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca jest warunkiem dokonania zwrotu za świadczenia przedszkola. W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.
5. Rodzicom przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnej stawki żywieniowej.
pm6-torun.pl