Uwaga Rodzice!


Informujemy, iż dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych
do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu
na rok szkolny 2024/2025
będą odbywały się w terminie 27.08 i 28.08.2024r.
w godzinach 10:00 - 11:00.Uwaga Rodzice!


Prosimy o dokonywanie zapisywania dzieci na okres wakacyjny
tj. w terminie od 24.06.2024r. do 31.08.2024r., poza przerwą wakacyjną w przedszkolu,
która będzie trwała od 22.07 - 18.08.2024r.

Wnioski do pobrania znajdują się w hollu przedszkola.
Zwrot wniosków do osób dyżurujących do dnia 14.06.2024r.Drodzy Rodzice!


Prosimy o dokonywanie zapisówdzieci na dzień 31.05.2024r. (piątek) ze względu na zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy przedszkola i zaprowiantowanie dzieci.
Lista wyłożona jest w hollu przedszkola do dnia 24.05.2024r.Drodzy Rodzice!


Zapraszamy Państwa do udziału w zbiórce publicznej na rzecz dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu. Głównym celem zbiórki jest pozyskanie środków na zakup sprzętu terenowego.


» pokaż plakat «Informacje o rekrutacji...


Informujemy, iż rekrutacja do przedszkoli miejskich będzie trwała w terminie
04.03.2024r. (od godz. 12:00) – 15.03.2024r. (do godz. 15:00).

Nabór odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:
» www.torun.przedszkola.vnabor.pl «

W załączeniu:


* Zarządzenie nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.


» pokaż zarządzenie «


* Uchwała nr 1268/24 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lutego 2024r. w sprawie określenia kryteriów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


» pokaż uchwałę «UWAGA RODZICE !!!

Działając na podstawie art. 22b ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu z dniem 07.02.2024r. wprowadza do stosowania „Standardy ochrony dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Toruniu”, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, dbałość o ich dobro, uwzględnianie ich potrzeb i podejmowanie odpowiednich działań w interesie dzieci.

„Standardy ochrony dzieci” znajdują się w Zakładce „O NAS” oraz w holu przedszkolu w teczce kontaktowej „Artykuły dla rodziców”.

Z treścią Standardów zostaną Państwo zapoznani na zebraniach grupowych , potwierdzeniem tego faktu będzie złożenie podpisu na listach przygotowanych przez nauczycielki.

Rodziców, którzy nie będą uczestniczyli w zebraniu prosimy o indywidulane zapoznanie się z ich treścią i złożenie czytelnego podpisu na liście u nauczycielek grup w terminie do dnia 15.03.2024r.Ulotki dla rodziców:


» Samodzielny przedszkolak «

» Jak wspierać samodzielność dziecka «

» Plan Daltoński w Przedszkolu «

» Filary Planu Daltońskiego «

» Dzieci w planie Daltońskim «

» Domowy Plan Daltoński «Przerwa wakacyjna


Informujemy, iż przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Toruniu
będzie trwała w okresie
od 22.07.2024r. do 18.08.2024r. (19 dni roboczych).


W tym terminie nie przewiduje się przedszkoli zastępczych, rodzice zapewniają opiekę dzieciom we własnym zakresie.


Podstawa:
Zarządzenie nr 305 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 29.11.2023r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.


» Pokaż Zarządzenie 305 PMT «HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 W TORUNIU

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


DNI TYGODNIA PODUSZKOWCE
3-4 latki


Hanna Szmytkowska
Małgorzata Łatkowska
BAŃKOWICE MYDLANE
4latki


Magdalena Jankowska
Justyna Polarek- Dankowska
ŚLIMAKOWO
5 latki


Aneta Siwiec
Klaudia Kawecka
WYPOŻYCZALNIA SKRZYDEŁ
5-6 latki


Anna Sula
Małgorzata Falkowska
Poniedziałek - 16:00 - 16:30 - -
Wtorek 11:30 - 12:30 11:00 - 12:00
16:00 - 16:30
10:30 - 11:30 10:00 - 10:30
Środa - - 11:00 - 11:30
12:30 - 13:00
11:30 - 12:00
Czwartek 9:30 - 10:30 - - 10:30 - 11:30
Piątek - - - -


Godziny pracy specjalistów w roku szkolnym 2023/2024:

_______________________________________

Pani Hanna Muchewicz- nauczyciel logopeda

Środa- 11:45 - 15:15
Czwartek- 8:00 - 15:00
Piątek- 8:00 - 14:00

Konsultacje: Piątek 14:00 - 15:00
_______________________________________


Pani Marta Gotowalska- pedagog specjalny

Wtorek- 11:00 - 16:00
Środa- 14:00 - 16:30
Piątek- 08:30 - 9:30

Konsultacje: Wtorek 16:00 - 16:30
_______________________________________


Pani Ewelina Wieczorek- psycholog

Poniedziałek- 12:10 - 16:10
Piątek- 7:30 - 12:45

Konsultacje: Piątek 12:45 - 13:15
_______________________________________UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż od dnia 01.09.2023r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci do lat 6 wynosi 1,30zł. (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Podstawa prawna:
Uchwała nr 1096/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.


» Pokaż Uchwałę «
pm6-torun.pl