Uwaga !!!


Z żalem zawiadamiamy, że w sierpniu 2017 r. zmarła nasza patronka Wanda Chotomska. Aby uczcić pamięć o tej wspaniałej pisarce, Rada Pedagogiczna postanowiła ogłosić rok szkolny 2017/18 w naszym przedszkolu rokiem Wandy Chotomskiej.
W związku z tym nasze grupy zmieniły nazwy na pochodzące od tytułów wierszy Wandy Chotomskiej.


Teraz nazywamy się następująco:


I grupa (3-latki): PODUSZKOWCE
II grupa (5-latki): BAŃKOWICE MYDLANE
III grupa (5-6-latki): ŚLIMAKOWO
IV grupa (6-latki): WYPOŻYCZALNIA SKRZYDEŁZgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu


1. Opłata za świadczenia przedszkola podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą, w wysokości proporcjonalnej za każdy dzień tej nieobecności.
2. Warunkiem dokonania odpisu za nieobecność dziecka jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego zwolnienia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o chorobie do ostatniego dnia miesiąca celem naliczenia odpłatności.
3. Usprawiedliwienie/zwolnienie lekarskie za czas niobecności dziecka proszę dostarczyć do przedszkola do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca nauczycielowi grupy.
4. Dostarczenie usprawiedliwienia/zwolnienia lekarskiego do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca jest warunkiem dokonania zwrotu za świadczenia przedszkola. W przypadku dostarczenia usprawiedliwienia/zwolnienia po terminie, dokonanie zwrotu opłat (czesne) nie będzie możliwe.
5. Rodzicom przysługuje dzienny odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości aktualnej stawki żywieniowej.
pm6-torun.pl