UWAGA RODZICE !!!


Zebranie organizacyjne
dla rodziców dzieci 3-letnich
przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023
odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022r. o godz.16:30
w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ulicy Szosa Chełmińska 130.UWAGA RODZICE !!!


Zwracamy się z prośbą o dokonywanie zapisywania dzieci
na dzień 17 czerwca 2022r.(piątek)
w celu zaplanowania właściwej organizacji pracy przedszkola.

Lista wyłożona jest w hollu przedszkola.
Zapisy trwają do dnia 08.06.2022r. do godz. 16:30.

W tym dniu praca wychowawczo - dydaktyczna będzie realizowana w grupach łączonych.

Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUWAGA RODZICE !!!


W związku z przerwą wakacyjną trwającą w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Toruniu w terminie od 11.07 - 31.07.2022r. proszę o złożenie wypełnionego „Wniosku o uczęszczanie dziecka w miesiącach wakacyjnych”.

Wniosek można pobrać w hollu przedszkola lub poniżej.

Wypełniony wniosek należy złożyć w skrzynce podawczej, umieszczonej w hollu przedszkola do dnia 10.06.2022r.
• Proszę o rozważne i przemyślane deklaracje obecności dziecka, co umożliwi sprawną organizację pracy przedszkola,
• Realizacja pracy wychowawczo - dydaktycznej w okresie wakacyjnym będzie w grupach łączonych,
• W okresie wakacyjnym 2022r. nie planuje się „przedszkoli zastępczych”. W czasie trwania przerwy wakacyjnej w przedszkolu opiekę nad dziećmi organizują Państwo we własnym zakresie.

Dyrektor Przedszkola
Dorota Pesta


» pokaż wniosek (pdf) «

» pokaż wniosek (docx) «WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNY KONKURS NA RYMOWANY WIERSZYK


» regulamin konkursu «

» przykład wiersza «

» karta konkursowa «List MEN do rodziców i opiekunów


» pokaż list «Szanowni Państwo.


Uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

Przekazujemy także link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat. Zachęcamy do upowszechnienia treści listu wśród rodziców i opiekunów, aby dzięki sprawdzonym i rzetelnym informacjom, mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka. Należy podkreślić, że przedszkole i szkoła mają obowiązek kształtowania  świadomości prozdrowotnej dzieci i uczniów również w zakresie wpływu szczepień na ich zdrowie oraz zwiększać świadomość budowania odporności zbiorowej całego społeczeństwa, czego naturalną konsekwencją jest włączenie się w działania informacyjne. Przypominamy, że obecnie są do wykorzystania w szkołach podczas lekcji przedmiotowych lub zajęć z wychowawcą opracowane materiały informacyjne dotyczące szczepień dedykowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dostępne na stronie ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--materialy-informacyjne.  Tam też czekają już scenariusze zajęć dla klas I-III szkół podstawowych.

W przygotowywaniu są materiały dla nauczycieli w przedszkolach, które zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie. W przedszkolach działania profilaktyczne powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami dzieci.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w:
* mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
* na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie,
* na profilu #SzczepimySię,
* a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i NaukiUWAGA RODZICE !!!


Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie odpisu w wysokości 1% rocznego podatku za 2021r. dla Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu.

Chcąc przekazać 1% podatku dla przedszkola mogą Państwo tego dokonać za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.

Szczegóły wypełnienia PIT-u podajemy poniżej w przykładowym dokumencie.

Z chwilą przekazania przez Państwa 1 % odpisu od podatku prosimy o wypełnienie oświadczenia- informacji i złożenie go w przedszkolu.
(Oświadczenia dostępne są w hollu przedszkola).

Zebrane środki finansowe z tego tytułu zostaną przeznaczone na sprzęt terenowy oraz pomoce dydaktyczne.


» pokaż szczegóły «


» pokaż wzór wypełnienia PIT-37 «SZANOWNI RODZICE !!!


Informujemy, iż przerwa wakacyjna
w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu
będzie trwała w terminie
od 11.07.2022r. do 31.07.2022r.
(3 tygodnie)


Jednocześnie informujemy, iż ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie zarażenia COVID 19 nie planuje się w 2022r. organizowania tzw. przedszkoli zastępczych dla dzieci z innych przedszkoli w czasie gdy przedszkole macierzyste będzie zamknięte. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola, przez okres 3 tygodni wakacyjnych rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom we własnym zakresie. W pozostałym czasie dzieci będą mogły uczęszczać do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu.


EKOKONKURS


Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się do udziału w V edycji konkursu „Zbieramy makulaturę (i nie tylko)-Ekokonkurs” organizowanego przez Prezydenta Miasta Torunia.


Konkurs trwa w okresie od 01 października do 30 kwietnia 2022r.


Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu zgłosiło swój udział w konkursie w zakresie:
- zbiórki makulatury
- zbiórki nakrętek
- zbiórki puszek aluminiowych
W związku z powyższym bardzo prosimy rodziców o dostarczanie w.w. produktów do przedszkola.
Makulaturę należy gromadzić w niebieskim pojemniku MPO ustawionym na placu zabaw, natomiast nakrętki i puszki do kartonów w hollu przedszkola.


O wygranej w konkursie decyduje ilość zebranych surowców !!!

Dyrektor Przedszkola
Dorota Pesta


» Informacje «

» Regulamin «Grant dla przedszkola w formie Vouchera


W marcu 2021r. przedszkole wzięło udział w Konkursie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo - ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody „Las Piwnicki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z tym został przyznany grant dla przedszkola w formie Vouchera w kwocie 3 000,00 zł. na przygotowanie i realizację zadania pn. „Lekcja dendrologii dla przedszkolaków”.

Projekt „Lekcja dendrologii dla przedszkolaków” ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu w zakresie różnorodności biologicznej poprzez zapoznanie ich z drzewostanem znajdującym się na terenie placówki, wiekiem drzew i ich znaczeniem dla środowiska przyrodniczego i ludzi. Realizacja projektu pomoże w formowaniu u dzieci wrażliwości na piękno i różnorodność przyrody a także postawy odpowiedzialności za jej ochronę. W przeciągu pięciu miesięcy, od maja do września 2021 roku, dzieci będą uczestniczyły w różnych aktywnościach m.in. zajęciach terenowych z edukatorem ekologicznym, będą współtworzyły album przyrodniczy, zaprojektują ulotki na temat ochrony i znaczenia drzew dla świata przyrody i ludzi, wezmą udział w Przedszkolnym Dniu Drzewa.

Dyrektor Przedszkola
Dorota Pesta

UWAGA RODZICE !!!


W związku ze zwiększeniem zachorowalności w naszym kraju i w regionie na koronawirusa COVID 19 wprowadza się od dnia 01.10.2020r. w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu dodatkowe obostrzenia podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz korzystania z placu zabaw:

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola wyłącznie do godz. 8:30, odbiór dzieci z przedszkola od godz. 14:00.
2. Rodzic/ prawny opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola w godzinach porannych i po dokonaniu pomiaru temperatury przekazuje dziecko osobie dyżurującej -pracownikowi przedszkola, który pomaga w rozbieraniu się dziecku w szatni i zaprowadza je do sali zajęć. Rodzice mogą przebywać tylko w małym korytarzu (w wejściu do przedszkola) w bezpiecznym odstępie 1.5 m i nie mają możliwości wchodzenia na teren placówki.
3. Podczas odbioru dzieci z przedszkola należy zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi przedszkola. Dzieci będą wywoływane przez wideomofon przez pracownika przedszkola, zostanie ubrane przez niego w szatni i następnie przekazane rodzicowi/ prawnemu opiekunowi oczekującemu w małym korytarzu przy wejściu do przedszkola.
4. Rodzice/ prawni opiekunowie oraz inne osoby z zewnątrz, które będą chciały wejść na teren przedszkola w celu załatwienia spraw zostaną wpisane do Księgi odwiedzin, która znajduje się w hollu przedszkola.
5. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw i urządzeń terenowych po odebraniu dziecka z przedszkola.
Osoby odbierające dziecko z przedszkola proszone są o bezzwłoczne opuszczenie terenu przedszkola.


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUWAGA RODZICE !!!


Proszę o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi na czas pandemii, które znajdują się poniżej.


» PROCEDURA SZYBKIEGO OBIEGU INFORMACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI «


» Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu «SZANOWNI RODZICE !!!


W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. do przedszkola będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

W przypadku stwierdzonej u dziecka alergii i występujących u niego z tego tytułu oznak w postaci np. kataru, kaszlu, duszności zobowiązuje się rodziców do pozyskania zaświadczenia od lekarza potwierdzającego ten stan.

Zaświadczenie należy dostarczyć do wychowawców grup w dniu kiedy dziecko po raz pierwszy zostanie przyprowadzone do przedszkola.

Nie dostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało natychmiastowym odbiorem dziecka z przedszkola w przypadku zauważonych objawów chorobowych.UWAGA RODZICE !!!


W aktualnościach na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zamieszczony komunikat pn. „Aplikacja Prote Go Safe - wspólny List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców”.
Załącznikiem do komunikatu jest list wspólny Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego adresowany do rodziców i opiekunów uczniów zachęcający do zainstalowania na telefonie komórkowym aplikacji Prote Go Safe. To narzędzie informuje o możliwym kontakcie z osoba zakażoną.


» www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe «UWAGA NA KLESZCZE!


» Kleszcze - jak się przed nimi chronić? (pdf) «

» Co zrobić, gdy kleszcz nas dopadł? (pdf) «Jak chronic się przed koronawirusem?


» Pokaż szczegóły «Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «
pm6-torun.pl