Dni adaptacyjne


Uprzejmie informujemy, iż dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu od 01.09.2019r. odbędą się w dniach 28.08 - 29.08.2019r. w godzinach 9:30 - 10:30.
Do udziału w dniach adaptacyjnych zapraszamy dziecko z jedną osobą dorosłą. Prosimy o przyniesienie na te dni kapci dla dziecka i obuwia na zmianę dla osoby dorosłej.


Dorota Pesta- dyrektor przedszkola


Informacja z UMT dotyczącą zapisów dzieci na okres wakacji.


» Pokaż informację «


Klauzula informacyjna


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako "RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.


» Pokaż klauzulę informacyjną «


Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «


Przerwa wakacyjna


Przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu
będzie trwała w terminie
od 08.07.2019r. do 02.08.2019r.
pm6-torun.pl