Rekrutacja 2020 / 2021


Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola» Pokaż listę dzieci... «

» Obowiązkowe potwierdzenie woli... «SZANOWNI RODZICE !!!


Zachęcamy Państwa do ciekawego, aktywnego spędzania wolnego czasu w domu ze swoimi dziećmi. Na stronie internetowej naszego przedszkola od poniedziałku 23.03.2020r. znajdą Państwo w zakładkach „Zostań w domu” propozycje zabaw i zadań opracowane przez nauczycielki poszczególnych oddziałów.

Informujemy również, ze kontakt z przedszkolem jest możliwy telefonicznie lub poprzez e- mail.


Dyrektor, Rada Pedagogiczna
Przedszkola Miejskiego Nr 6
w ToruniuJak chronic się przed koronawirusem?


» Pokaż szczegóły «Szanowni Rodzice !!!


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
od 12 marca do 10 kwietnia br.
funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe
zarówno publiczne, jak i niepubliczne
nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br.
będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze,
natomiast od 16 marca do 10 kwietnia br
dzieci nie przychodzą do przedszkola.Rodzicu:
* jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
* przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
* rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
* śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora.


Dyrektor przedszkola – Dorota Pesta» Ministerstwo Edukacji Narodowej - aktualne informacje i zalecenia «Szanowni Rodzice !!!


Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o przekazanie 1 % podatku na rzecz naszego przedszkola.

Pozyskane środki zostaną wydane na malowanie pomieszczenia szatni,
zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dzieci.


JEŻELI ZDECYDUJĄ SIĘ PAŃSTWO
PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA NASZE PRZEDSZKOLE
PROSIMY O WYPEŁNIENIE CZĘŚCI „K” ORAZ „L” ROZLICZENIA PIT ZA ROK 2019:


- Część „K” rubryka 132 nr KRS: 0000121592, rubryka 133: kwota  odpisu 1% podatku

- Część „L” rubryka 134: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 im. Wandy Chotomskiej, ul. Szosa Chełmińska 130, 87-100 TORUŃ

» załącznik 1 «

» załącznik 2 «Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «
pm6-torun.pl