Drodzy Rodzice.


Informujemy, że nasze przedszkole pomyślnie zakończyło udział w projekcie edukacyjnym pt. "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię" organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 13 w Toruniu.
Nasza placówka otrzymała certyfikat uczestnictwa.


» pokaż certyfikat «Drodzy Rodzice.


W ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedszkolnym projekcie "BAJANIE NA EKRANIE - RODZICÓW CZYTANIE".


» pokaż szczegóły «Drodzy Rodzice i przedszkolaki!


W imieniu zwierzaków bardzo dziękujemy za wsparcie zbiórki dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu.


» pokaż podziękowanie «

» pokaż foto «Przekaż 1,5% podatku


Szanowni Państwo!
Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1,5% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc dzieciom i placówkom oświatowym, do których one uczęszczają.


» pokaż szczegóły «

» oświadczenie ofiarodawcy «

» wzór PIT-37 «Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych rozpocznie się 27.02.2023r.


» Zarządzenie Nr 19 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25.01.2023r. «


» Otwórz komunikat zawierający szczegółowe informacje «


» Otwórz zasady rekrutacji «


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż przerwa wakacyjna
w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu
będzie trwała w terminie
od 31.07.2023r. do 20.08.2023r. (3 tygodnie)


W załączeniu link do Zarządzenia Nr 397 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.12. 2022r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.


» Pokaż link do miejsca publikacji zarządzenia «


» Pokaż zarządzenie «


PODZIĘKOWANIE


Składam serdeczne podziękowanie wszystkim osobom które zaangażowały się w przygotowanie Jubileuszu 40- lecia Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu.
Było to dla nas duże przedsięwzięcie, ale dzięki Państwa pomocy i życzliwości uroczystość w dniu 30.11.2002r. odbyła w pięknym bajkowym charakterze i pozostawiła niesamowite wrażenia.


Dyrektor Przedszkola
Dorota Pesta


Ekokonkurs


UWAGA RODZICE !!!
Prosimy o dostarczanie makulatury do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu w okresie od 01 listopada 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

Przedszkole bierze udział w VI edycji Konkursu p.n. „Ekokonkurs. Zbieramy makulaturę i nie tylko” organizowanego przez Prezydenta Miasta Torunia.

Podczas ubiegłorocznej edycji konkursu przedszkole otrzymało nagrodę finansową w kwocie 16 000,00zł., która została przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Pojemniki do zbiórki makulatury znajdują się w ogrodzie przedszkolnym (obok śmietnika).

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie !!!!


» Pokaż regulamin «Poradnia Psychologiczno - Pedagodiczna w Toruniu


Poradnia Psychologiczno - Pedagodiczna w Toruniu uruchamia punkty konsultacyjne dla Rodziców.


» Pokaż szczegóły «Harmonogram konsultacji 2022/2023


Informujemy, iż jest możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami.
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkanie.


Lp. Grupa Nauczyciele Dzień tygodnia Godzina
1. „Poduszkowce”
3- latki
Justyna Polarek- Dankowska
Magdalena Jankowska
Poniedziałek
Wtorek
Środa
11:30-12:30
13:00-13:30
16:00-16:30
2. „Bańkowice mydlane”
4- latki
Aneta Siwiec
Klaudia Kawecka
Poniedziałek
Czwartek
11:00-11:30 i 16:00-16:30
11:00-11:30 i 16:00-16:30
3. „Ślimakowo”
4-5 latki
Anna Sula
Sylwia Michalak
Środa
Czwartek
Piątek
10:30-11:00 i 12:30-13:00
11:00-11:30
11:00-11:30
4. „Wypożyczalnia skrzydeł”
6- latki
Małgorzata Łatkowska
Małgorzata Falkowska
Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek
11:00-11:30 i 16:00-16:30
8:30-9:00
16:00-16:30
11:30-12:00UWAGA RODZICE !!!


Poszukuję pilnie do pracy
w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Toruniu
od zaraz psychologa dziecięcego w wymiarze 5,5 godz. tygodniowo.
Jeśli ktoś może pomóc w tej sprawie
proszę o kontakt z dyrektorem przedszkola.


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaList MEN do rodziców i opiekunów


» pokaż list «Szanowni Państwo.


Uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

Przekazujemy także link do strony, gdzie zamieszczony jest List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat. Zachęcamy do upowszechnienia treści listu wśród rodziców i opiekunów, aby dzięki sprawdzonym i rzetelnym informacjom, mogli podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka. Należy podkreślić, że przedszkole i szkoła mają obowiązek kształtowania  świadomości prozdrowotnej dzieci i uczniów również w zakresie wpływu szczepień na ich zdrowie oraz zwiększać świadomość budowania odporności zbiorowej całego społeczeństwa, czego naturalną konsekwencją jest włączenie się w działania informacyjne. Przypominamy, że obecnie są do wykorzystania w szkołach podczas lekcji przedmiotowych lub zajęć z wychowawcą opracowane materiały informacyjne dotyczące szczepień dedykowane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dostępne na stronie ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--materialy-informacyjne.  Tam też czekają już scenariusze zajęć dla klas I-III szkół podstawowych.

W przygotowywaniu są materiały dla nauczycieli w przedszkolach, które zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie. W przedszkolach działania profilaktyczne powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami dzieci.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w:
* mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
* na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie,
* na profilu #SzczepimySię,
* a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i NaukiUWAGA RODZICE !!!


W związku ze zwiększeniem zachorowalności w naszym kraju i w regionie na koronawirusa COVID 19 wprowadza się od dnia 01.10.2020r. w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu dodatkowe obostrzenia podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola oraz korzystania z placu zabaw:

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola wyłącznie do godz. 8:30, odbiór dzieci z przedszkola od godz. 14:00.
2. Rodzic/ prawny opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola w godzinach porannych i po dokonaniu pomiaru temperatury przekazuje dziecko osobie dyżurującej -pracownikowi przedszkola, który pomaga w rozbieraniu się dziecku w szatni i zaprowadza je do sali zajęć. Rodzice mogą przebywać tylko w małym korytarzu (w wejściu do przedszkola) w bezpiecznym odstępie 1.5 m i nie mają możliwości wchodzenia na teren placówki.
3. Podczas odbioru dzieci z przedszkola należy zgłosić ten fakt dyżurującemu pracownikowi przedszkola. Dzieci będą wywoływane przez wideomofon przez pracownika przedszkola, zostanie ubrane przez niego w szatni i następnie przekazane rodzicowi/ prawnemu opiekunowi oczekującemu w małym korytarzu przy wejściu do przedszkola.
4. Rodzice/ prawni opiekunowie oraz inne osoby z zewnątrz, które będą chciały wejść na teren przedszkola w celu załatwienia spraw zostaną wpisane do Księgi odwiedzin, która znajduje się w hollu przedszkola.
5. Obowiązuje zakaz korzystania z placu zabaw i urządzeń terenowych po odebraniu dziecka z przedszkola.
Osoby odbierające dziecko z przedszkola proszone są o bezzwłoczne opuszczenie terenu przedszkola.


Dyrektor Przedszkola
Dorota PestaUWAGA RODZICE !!!


Proszę o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi na czas pandemii, które znajdują się poniżej.


» PROCEDURA SZYBKIEGO OBIEGU INFORMACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI «


» Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu «SZANOWNI RODZICE !!!


W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. do przedszkola będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

W przypadku stwierdzonej u dziecka alergii i występujących u niego z tego tytułu oznak w postaci np. kataru, kaszlu, duszności zobowiązuje się rodziców do pozyskania zaświadczenia od lekarza potwierdzającego ten stan.

Zaświadczenie należy dostarczyć do wychowawców grup w dniu kiedy dziecko po raz pierwszy zostanie przyprowadzone do przedszkola.

Nie dostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało natychmiastowym odbiorem dziecka z przedszkola w przypadku zauważonych objawów chorobowych.UWAGA RODZICE !!!


W aktualnościach na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest zamieszczony komunikat pn. „Aplikacja Prote Go Safe - wspólny List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców”.
Załącznikiem do komunikatu jest list wspólny Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego adresowany do rodziców i opiekunów uczniów zachęcający do zainstalowania na telefonie komórkowym aplikacji Prote Go Safe. To narzędzie informuje o możliwym kontakcie z osoba zakażoną.


» www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe «UWAGA NA KLESZCZE!


» Kleszcze - jak się przed nimi chronić? (pdf) «

» Co zrobić, gdy kleszcz nas dopadł? (pdf) «Jak chronic się przed koronawirusem?


» Pokaż szczegóły «Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «
pm6-torun.pl