SZANOWNI RODZICE !!!


W związku z sytuacją, że jeden z rodziców ma dziecko, które uczęszcza do Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu a drugie jego młodsze dziecko zostało przyjęte od 01.09.2020r. do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Toruniu przy ul. Strumykowej 13 jest ogromna prośba, czy ktoś z Państwa byłby zainteresowany przeniesieniem dziecka z naszego przedszkola do PM1 (rocznik 2016)?
Prośba podyktowana jest tym, że rodzeństwo mogłoby uczęszczać razem do naszego przedszkola .

Osoby zainteresowane powyższą zamianą proszone są o kontakt z dyrektorem Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu pod nr kontaktowym: 56 652 90 10, 511 041 110

Dorota Pesta
Dyrektor przedszkolaPrzerwa wakacyjna

SZANOWNI RODZICE !!!

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z epidemią koronawirusa Prezydent Miasta Torunia podjął decyzję o skróceniu przerw wakacyjnych w przedszkolach ustalonych Zarządzeniem Nr 100 PMT z dnia 17.06.2020r.

Informujemy, iż przerwa wakacyjna Przedszkolu Miejskim nr 6 w Toruniu będzie trwała w terminie od 13.07.2020r. do 26.07.2020r.

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem COVID 19 nie planuje się w tym roku organizowania tzw. przedszkoli zastępczych dla dzieci.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola przez okres dwóch tygodni trwania przerwy wakacyjnej rodzice muszą zapewnić opiekę swoim dzieciom we własnym zakresie. W pozostałym czasie dzieci będą mogły uczęszczać do Przedszkola Miejskiego nr 6 pod warunkiem wypełnienia deklaracji, która dostępna jest poniżej.

Termin przesyłania deklaracji na adres e- mailowy przedszkola (przedszkole06@poczta.onet.pl) do dnia 24.06.2020r.


Jednocześnie informujemy, że przedszkole funkcjonuje nadal w ścisłym „reżimie sanitanym”, zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej przedszkola.

Dorota Pesta
Dyrektor przedszkola

» deklaracja na okres wakacji 2020r. (pdf) «

» deklaracja na okres wakacji 2020r. (docx) «UWAGA NA KLESZCZE!

» Kleszcze - jak się przed nimi chronić? (pdf) «

» Co zrobić, gdy kleszcz nas dopadł? (pdf) «UWAGA RODZICE!


Informujemy, iż od dnia 18.05.2020r. w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Toruniu odbywają się zajęcia wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze dla dzieci zgłoszonych do poszczególnych grup.

Dla dzieci pozostających w domu nauczycielki przedszkola będą zamieszczały propozycje zabaw w formie pracy zdalnej „kształcenia na odległość” na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Zostań w domu”.

Dorota Pesta
Dyrektor przedszkolaUWAGA RODZICE!

Prosimy o zapoznanie się rodziców/prawnych opiekunów z „Procedurami bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 w Toruniu w okresie pandemii COVID-19”.» Procedury biezpiecznych i higienicznych warunków pobytu (pdf) «Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu
od dnia 18.05.2020r. jest czynne w godzinach
6:30 - 16:00.Powrót dzieci do przedszkola!

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy, iż rodzice/prawni opiekunowie którzy są zainteresowani powrotem dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Toruniu proszeni są o wypełnienie „Wniosku o powrót dziecka do przedszkola”, który znajduje się na stronie internetowej przedszkola (poniżej).
Wniosek należy wydrukować, uzupełnić, wykonać scan dokumentu i przesłać na e-mail przedszkola: przedszkole06@poczta.onet.pl

Dorota Pesta
Dyrektor przedszkola


» Wniosek o powrót dziecka do przedszkola (pdf) «
» Wniosek o powrót dziecka do przedszkola (docx) «Rekrutacja 2020 / 2021


Listy dzieci przyjetych i nieprzyjętych do przedszkola» Pokaż listę kandydatów przyjętych i nieprzyjetych w postępowaniu rekrutacyjnym «Rekrutacja 2020 / 2021


Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola» Pokaż listę dzieci... «

» Obowiązkowe potwierdzenie woli... «Jak chronic się przed koronawirusem?


» Pokaż szczegóły «Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023


» Pokaż strategię «
pm6-torun.pl