Projekt COMENIUS


Informujemy, iż Przedszkole Miejskie nr 6 w Toruniu złożyło odpowiedni wniosek, który został przyjęty do realizacji przez Komisję Europejską w ramach Programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.


Tytuł projektu:
"Odkrywamy Europę - kolorowa różnorodność w potężnej jedności - wczoraj, dziś i jutro"


Termin realizacji: 01.08.2013r - 31.07.2015r.


Głownym celem projektu jest:
- spojrzenie na bogactwo kulturowe różnych krajów,
- uznanie dla wspólnej Europy i identyfikacja naszej Europy.


Ideą tego projektu jest zachęcenie do twórczego myślenia i rozwijania odpowiedzialnego i dojrzałego zachowania.


Dzieci i nauczyciele najpierw odkryją swój region i kulturę, by później docenić i być entuzjastą różnic innych kultur. Poprzez realizację projektu wzrośnie poczucie jedności i wspólnoty. Dzięki podróży w czasie będziemy starali się zrozumieć, jakie uwarunkowania historyczne wpłynęły na obecne wydarzenia.


Oprócz kompetencji kluczowych takich, jak : rodzimy język sztuki, nauka języka obcego, matematyki, umiejętności korzystania z komputera uczestnicy będą mogli ćwiczyć inne kompetencje, jak: umiejętność uczenia sią, umiejętności społeczne, umiejętności obywatelskie, inicjatywę i umiejętności przedsiębiorczości.
Poprzez wymianę z innymi krajami dzieci powinny zdawać sobie sprawę z różnic jak również podobieństw do własnej kultury. Ważnym elementem będzie również to, aby dzieci zrozumiały, co sprawia ,że ich kraj jest wyjątkowy.

Zobacz również:pm6-torun.pl