PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

na rok szkolny 2023/20241.


Program wychowania przedszkolnego „Rozwój – Wychowanie – Edukacja” wyd. Nowa Era, autorstwa Anny Stalmach – Tkacz i Kariny Muchy.
Program będzie realizowany przez wszystkich nauczycieli przedszkola w grupach: 3-4 letnich, 4 letnich, 5 letnich i 5-6 letnich.


2.


Programy wspomagające oraz programy własne nauczycieli:

a) Programy własne Pani Hanny Muchewicz : „Wesoła gimnastyka Pani Buźki i Pana Języka- Program terapii logopedycznej”, „ABC pięknie mówić chcę”, „Słucham, rozumiem i uczę się mówić” dotyczące terapii logopedycznej.
Programy będą realizowane przez autorkę Panią Hannę Muchewicz.

b) Program własny profilaktyczny „Zdrowy przedszkolak- kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez ruch”.
Program będzie realizowany w grupie dzieci 5-6 l. przez autorkę Panią Annę Sula.

c) Program własny „Razem z misiem”- Program wstępnej adaptacji dla dzieci 3- letnich. Terapia elementami teatru a adaptacja dziecka w przedszkolu.
Program będzie realizowany przez nauczycielki: Hanna Szmytkowska, Małgorzata Łatkowska.pm6-torun.pl