Maj w ŚLIMAKOWIE

Świat owadów (01.05-10.05)

Magiczny autobus - podróż przez siedem kontynentów - realizacja projektu edukacyjnego (13.05-17.05)

Święto Mamy i Taty (20.05-24.05)

Land art w moim przedszkolu - realizacja projektu edukacyjnego (27.05-31.05)ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
Dzieci będą:
* integrowały się w zabawach oraz zajęciach zorganizowanych,
* utrwalały zasady regulujące zachowania podczas wspólnych zabaw,
* rozwijały zainteresowania przyrodnicze,
* utrwalały i poszerzały wiedzę nt. owadów,
* poszerzały wiedzę nt. Afryki (zwyczajów, charakterystyki oraz kultury),
* doskonaliły sprawność manualną,
* poprawnie wykonywały prace z wykorzystaniem instrukcji słownej/obrazkowej,
* kształtowały umiejętność wypowiedzi na temat mamy i taty,
* poszerzały wiedzę nt. “Land artu”,
* kształtowały umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
* rozwijały umiejętność współdziałania w zespole poprzez pełnienie różnych ról,
* podnosiły poczucie własnej wartości,
* odkrywały swoje mocne strony,
* przezwyciężały nieśmiałość poprzez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu,
* rozwijały poczucie rytmu,
* rozpoznawały emocje swoje i innych,
* kształtowały przynależność do grupy rówieśniczej,
* dokonywały własnego wyboru podczas planowania wykonania zadań tygodniowych,
* dbały o swoje bezpieczeństwo podczas zabaw na powietrzu,
* doskonaliły umiejętność przeliczania,
* potrafiły rozpoznawać i nazywać emocje swoje i innych,
* potrafiły współpracować z rówieśnikami w zabawie,
* eksperymentowały z rytmem i dźwiękiem,
* wzbudzały pozytywne emocje podczas badania i odkrywania świata,
* rozbudzały ciekawość badawczą,
* rozwijały umiejętność własnej samooceny,
* utrwalały poznane piosenki i zabawy,
* rozwijały ekspresję twórczą: słowną i ruchową.


pm6-torun.pl