Luty w ŚLIMAKOWIE

W świecie emocji (01-02.02)

Ameryka Północna (05-09.02) „Magiczny autobus - podróż przez siedem kontynentów” - projekt edukacyjny

Wesołe ferie zimowe (12-23.02)

Płynie Wisła płynie (26-29.02)ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
Dzieci będą:
* rozpoznawały i nazywały wybrane regiony naszego kraju, dostrzegały ich cech charakterystyczne
* odróżniały elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości
* doskonaliły sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową
* rozróżniały i nazywały emocje własne i innych
* poznawały sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami
* wykonywały podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
* poprawnie wykonywały pracę z wykorzystaniem instrukcji słownej/obrazkowej,
* dokonywały własnego wyboru podczas planowania wykonania zadań tygodniowych,
* dbały o swoje bezpieczeństwo i innych podczas zabaw na powietrzu,
* doskonaliły umiejętność przeliczania,
* rozbudzały zainteresowanie Ameryką Północną
* potrafiły współpracować z rówieśnikami w zabawie,
* wzbogacały słownictwo związane z wybraną tematyką,
* rozwijały umiejętność własnej samooceny,
* utrwalały poznane piosenki i zabawy,
* rozwijały ekspresję twórczą: słowną i ruchową.


pm6-torun.pl