Luty w WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ

Polarna wyprawa

Wesołe ferie zimowe

Wesołe ferie zimowe

Na wiślanym szlakuZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

* aktywny udział w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich;
* wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
* rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób;
* przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;;
* znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich;
* rozumie proste polecenia w języku angielskim;
* rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o rożnym wyglądzie, z rożnych krajów,
* kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
* wzbudzenie zainteresowania literami: „b”, „B”, „n”, „N”, „w”, „W”;
* posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych;
* okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfr 0 -10
* wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych
* kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego;


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM:

* Współpraca z rodzicami: kontakt za pomocą e -maila grupowego, pomoc w gromadzeniu pomocy do zajęć/kącików, konsultacje
* „Odznaka wielkiego pomocnika” Wewnątrz przedszkolny konkurs plastyczno – kreatywny we współpracy z rodzicami.
* „Poczytaj mi Babciu, poczytaj mi Dziadku…” projekt czytelniczy Pm6
* Realizacja projektu Fundacji Orange „Mega Misja dla przedszkoli”


pm6-torun.pl