Ramowy rozkład dnia 2023 / 2024


6:00 - 7:45

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;


6:00 – 7:45

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;

7:45 – 8:15

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju/ praca z dz. uzdolnionym ( pozostałe dzieci zabawy dowolne),


8:15 – 8:30

Zestaw ćw. porannych, czynności higieniczno- porządkowe,


8:30 – 8:45

Śniadanie


8:45 – 9:00

Przygotowanie do zajęć


9:00 – 10:00

Zajęcia zorganizowane, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, obserwacje przyrodnicze w kąciku przyrody lub na terenie przedszkolnym,


10:00 – 11:00

Zabawy dowolne wg zainteresowań : manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, tematyczne , inne w sali zajęć lub na powietrzu,


11:00 – 11:15

Zabawa ruchowa, Czynności higieniczno- porządkowe,


11:15 – 11:30

II Śniadanie


11:30 – 13:15

Relaks poobiedni – dzieci 3-4 letnie relaks na leżakach, pozostałe dzieci – relaks na kocach, czytanie bajek terapeutycznych oraz literatury dziecięcej, zabawy swobodne w sali i na powietrzu, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka/ praca z dz. uzdolnionym, zabawy dydaktyczne,


13:15 – 13:45

Czynności samoobsługowe, Obiad


13:45 – 15:00

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w sali zajęć, praca w kąciku przyrody,


15:00 – 16:30

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, inne; rozchodzenie się dzieci do domu.pm6-torun.pl