Styczeń u PODUSZKOWCÓW

ZIMA DOOKOŁA

POMYSŁY NA ZABAWY ZIMOWE

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:
* Rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych
* Doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
* Rozwijanie umiejętności dbania o porządek
* Kształtowanie poszanowania dla przyrody i uwrażliwienie na jej piękno
* Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw
* Rozwijanie mowy przez budowanie wypowiedzi
* Kształtowanie szacunku do najbliższych
* Uświadamianie istniejącej więzi między wnukami a dziadkami
* Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu
* Doskonalenie umiejętności przeliczania
* Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów
* Utrwalenie znajomości kolorów
* Doskonalenie czynności samoobsługowych
* Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej
* Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności


pm6-torun.pl