MIKOŁAJEK dla Hospicjum "Nadzieja"» Pokaż Plakat «Ulotki dla rodziców:


» Plan Daltoński w Przedszkolu «

» Filary Planu Daltońskiego «

» Dzieci w planie Daltońskim «

» Domowy Plan Daltoński «UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż Przedszkole Miejskie Nr 6 w Toruniu przystąpiło do udziału w VII edycji Konkursu „Ekokonkurs. Zbieramy makulaturę i nie tylko”, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Torunia.

W związku z tym zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do dostarczania makulatury w terminie od 20.10.2023r. do 30.04.2024r.

Makulaturę należy składować w niebieskich pojemnikach, które znajdują się na placu zabaw.

Dla dzieci, które dostarczą duże ilości makulatury czekają nagrody od Prezydenta Miasta Torunia.

Liczymy na Państwa zaangażowanie w konkursie !!!HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6 W TORUNIU

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


DNI TYGODNIA PODUSZKOWCE
3-4 latki


Hanna Szmytkowska
Małgorzata Łatkowska
BAŃKOWICE MYDLANE
4latki


Magdalena Jankowska
Justyna Polarek- Dankowska
ŚLIMAKOWO
5 latki


Aneta Siwiec
Klaudia Kawecka
WYPOŻYCZALNIA SKRZYDEŁ
5-6 latki


Anna Sula
Małgorzata Falkowska
Poniedziałek - 16:00 - 16:30 - -
Wtorek 11:30 - 12:30 11:00 - 12:00
16:00 - 16:30
10:30 - 11:30 10:00 - 10:30
Środa - - 11:00 - 11:30
12:30 - 13:00
11:30 - 12:00
Czwartek 9:30 - 10:30 - - 10:30 - 11:30
Piątek - - - -


Godziny pracy specjalistów w roku szkolnym 2023/2024:

_______________________________________

Pani Hanna Muchewicz- nauczyciel logopeda

Środa- 11:45 - 15:15
Czwartek- 8:00 - 15:00
Piątek- 8:00 - 14:00

Konsultacje: Piątek 14:00 - 15:00
_______________________________________


Pani Marta Gotowalska- pedagog specjalny

Wtorek- 11:00 - 16:00
Środa- 14:00 - 16:30
Piątek- 08:30 - 9:30

Konsultacje: Wtorek 16:00 - 16:30
_______________________________________


Pani Ewelina Wieczorek- psycholog

Poniedziałek- 12:10 - 16:10
Piątek- 7:30 - 12:45

Konsultacje: Piątek 12:45 - 13:15
_______________________________________UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, iż od dnia 01.09.2023r. wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci do lat 6 wynosi 1,30zł. (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Podstawa prawna:
Uchwała nr 1096/23 Rady Miasta Torunia z dnia 18 maja 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Toruń przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tej opłaty.


» Pokaż Uchwałę «
pm6-torun.pl